Podstrešni arhiv

Arhiv gradiv iz naših krajev, ki jih želimo ohraniti dostopne ljudem, da bi se zavedali bogastva naše dediščine, zanimanja in sposobnosti ljudi. Prebrskajte zbrane zanimivosti s pomočjo menija na desni.
Vabljeni k sodelovanju s posredovanjem novega gradiva.

Pregled kulturnega, gospodarskega, socialnega, cerkvenega in šolskega razvoja Svetega Lovrenca na Pohorju

prispeval Anžej Bečan, vstavljeno 05.06.2020 06:08, spremenjeno 05.06.2020 06:09

 Diplomsko delo Špele Robnik na Oddelku za sociologijo Filozofske fakultete UM s pregledom zgodovine od prvih zapisov do danes na različnih področjih.

uni-robnik-spela-i2009-zgodovinalovrenca.pdf

Živalska frazeologija v govoru Lovrenca na Pohorju

prispeval Anžej Bečan, vstavljeno 05.06.2020 06:03, spremenjeno 05.06.2020 06:05

Diplomsko delo Nine Karničnik na Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete UM o značilnostih lovrenškega govora s poudarkom na živalskih frazemih.

Diplomsko delo Nine Karničnik

Župnija Sveta Marija v Puščavi v luči matičnih knjig med leti 1919 in 1929

prispeval Anžej Bečan, vstavljeno 05.06.2020 06:00

Diplomsko delo Maje Hostnikar na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete UM o življenju prebivalcev v župniji Puščava v obdobju desetletja po prvi svetovni vojni s splošnim orisom življenja in poudarkom na ugotovitvah iz krstnih, poročnih in mrtvaških matičnih knjig.

diplomsko delo Maje Hostnikar

Sakralna dediščina v turistični ponudbi v Dravski dolini

prispeval Anžej, vstavljeno 21.10.2011 23:02

Diplomsko delo Mateje Mazgan na Visoki šoli za turizem, Univerza na Primorskem. V diplomski nalogi Sakralna dediščina v turistični ponudbi v Dravski dolini sem predstavila štiri fare, in sicer faro Lovrenc na Pohorju, Puščava, Ožbalt ob Dravi ter Kapla na Kozjaku. Ker imajo vse štiri fare zelo bogato sakralno dediščino, sem predstavila najzanimivejše sakralne objekte. Na splošno je v vseh štirih farah sakralna dediščina dokaj malo vključena v turizem, zato sem v diplomski nalogi prikazala več možnosti za vključitev sakralnih objektov v turizem. Bogata sakralna dediščina far je pomemben dejavnik pri popestritvi turistične ponudbe.

diplomsko delo Mateje Mazgan

JANEZ OBLAK: življenje in delo

prispeval grobn, vstavljeno 28.11.2009 10:22, spremenjeno 08.12.2009 12:19

Diplomsko delo Marka Rakovnika na Oddelku za zgodovino Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru pri dr. Darku Frišu. Datum nastanka marec 2004

diploma-janez-oblak.pdf

Upravna zgodovina lovrenške pokrajine v 17. in 18. stoletju

prispeval Anžej, vstavljeno 04.08.2009 08:24, spremenjeno 04.08.2009 08:25

Diplomsko delo Roka Bečana na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani pri doc. dr. Borisu Golecu. Datum nastanka 31. 7. 2009.

Upravna zgodovina lovrenške pokrajine