Podstrešni arhiv

Arhiv gradiv iz naših krajev, ki jih želimo ohraniti dostopne ljudem, da bi se zavedali bogastva naše dediščine, zanimanja in sposobnosti ljudi. Prebrskajte zbrane zanimivosti s pomočjo menija na desni.
Vabljeni k sodelovanju s posredovanjem novega gradiva.

DTV Partizan

prispeval Svetilnik, vstavljeno 02.05.2012 14:47, spremenjeno 02.05.2012 14:52

Nekaj prvih fotografij telovadcev pri Penzionu Bitner

Spravilo sena

prispeval Dreamboxer, vstavljeno 20.04.2012 17:03

Slikano okrog leta 1929 na kmetiji Zemljak (Kumen)

Fišerjeva vila na Klopnem vrhu

prispeval Anžej, vstavljeno 08.01.2012 07:49

Nekdanja gozdarska hiša falskih grofov je bila prava vila vrh Pohorja. Njen zadnji lastnik je bila Pia Fischer iz Beograda. Posnetek iz zime leta 1941, 12. septembra istega leta jo je požgala Pohorska četa.
Fotografijo je poslal Franc Koper.

Nesojeni lovrenški bazen

prispeval Pohorc, vstavljeno 09.10.2009 15:13, spremenjeno 14.10.2011 16:08

Izkop za bazen v Gaju. Tam okoli leta 1960 je moralo biti.

Gasilci v polpretekli dobi

prispeval Pohorc, vstavljeno 14.10.2011 15:42, spremenjeno 14.10.2011 15:54

Fotografiji sta nastali v drugi polovici 70-ih let prejšnjega stoletja.

Gasilski dom pred zadnjo obnovo. Najstarejša skupina gasilskega pomladka - "gasilci pionirji"; na desni takratni predsednik društva Mirko Torej, na levi mentor mladih gasilcev Rado Kasjak.

Učenci obrtne šole 1910

prispeval Anžej, vstavljeno 21.02.2011 08:05

Fotografije skupine učencev Obrtne šole. Prvi z desne je Leopold Vezjak, rojen 1891. Datum posnetka ni znan, po oceni Vezjakovega vnuka in zbiratelja Zlatka Vezjaka je fotografija posneta pred 1. svetovno vojno okoli leta 1910.
Fotografija je last moje Zlatkove sestre Leje Miljančić, rojene Vezjak.

Razvitje prapora Društva upokojencev iz Lovrenca

prispeval Anžej, vstavljeno 06.11.2010 06:50

Fotografija v lasti Zlatka Vezjaka o razvitju prapora Društva upokojencev iz Lovrenca na Pohorju, ki je bilo 1. maja 1955.

Delavci Tovarne kos in srpov

prispeval Anžej, vstavljeno 06.11.2010 06:41

Skupinska fotografija lastnikov in delavcev Tovarne kos in srpov. Datuma posnetka ni, je pa bila najbrž posneta v obdobju med 1897, ko jo je prevzel Friedrich Kieffer in 10.8.1911, ko je umrl Otto Kieffer, ki naj bi tudi bil na tej fotografiji. Fotografija je v lasti Zlatka Vezjaka, katerega praded Matevž je na fotografiji.

FOTOGRAF FRIEDRICH KIEFFER

prispeval žomašter, vstavljeno 03.11.2010 12:44, spremenjeno 03.11.2010 12:49

Drugi lastnik Tovarne kos in srpov Friedrich Kieffer je bil očitno zelo dober amaterski fotograf, kar dokazujejo naslednje tri fotografije. Žal ni znano, kdaj so nastale - najverjetneje na začetku prejšnjega stoletja.

Cerkveni zvonovi in mehanizmi za zvonenje

prispeval Anžej, vstavljeno 05.08.2010 21:18, spremenjeno 05.08.2010 21:30

Stari mehanizmi avtomatskega zvonenja v cerkvah sv. Lovrenca in sv. Križa z ekscentričnim pogonom, ki so bili leta 2009 zamenjani z novimi.

V dokumentu je še 4 slik. Prikaži še preostale slike.

Obrtna šola

prispeval maček, vstavljeno 20.07.2010 19:59, spremenjeno 20.07.2010 20:01

Slikano ob zaključku šolanja v obrtni šoli v Lovrencu leta 1947 ali 1948. Na sliki so dekleta in fantje, ki so zaključili šolanje za svoj poklic in so nato postali pomočniki. Praktični del šolanja je potekal pri lovrenških obrtnikih, teorijo, ki pa je ni bili ravno dosti, pa so podajali na šoli.
Slikano pred osnovno šolo.
Slika je last g. Franca Germiča.

III. razred osnovne šole v Lovrencu

prispeval maček, vstavljeno 20.07.2010 19:48, spremenjeno 20.07.2010 19:50

3. razred osnovne šole v Lovrencu, slikan leta 1939.
Slika je last g. Franca Germiča.

JOSEF SCHATZ

prispeval žomašter, vstavljeno 21.06.2010 17:48

Fotografija je bila posneta leta 1916. Dne 23.9.1919 jo je učitelj Josef Schatz posvetil Johannu Kormannu z Rute.
Prosti prevod posvetila iz nemščine:
V spomin na lepe dneve, ki sem jih kot učitelj in organist preživel v Puščavi od leta 1886 do 1891 in v Sv. Lovrencu nad Mariborom od 1891 do 1919, ter v spomin na naklonjenost, zlasti pa na velikodušna darila v času nesrečnega leta 1918/19, poklanjam to skromno sliko velecenjeni družini gospoda
Johana Kormanna na Ruti
v znak hvaležnosti ob priliki svojega slovesa od priljubljenih krajev.
Josef Schatz
Sv. Lovrenc nad Mariborom, 23.9.1919

Godba na Klopnem Vrhu

prispeval Dreamboxer, vstavljeno 25.12.2009 10:58, spremenjeno 27.03.2010 14:07

Slikano pri spomeniku na Klopnem Vrhu, nekje v sredi petdesetih letih prejšnjega stoletja.

Lovrenška partija (skupina), z vodstvom celotnega gradbišča, v kateri je bila Pergarec Gita ob gradnji nove ceste na Pesek.

prispeval grobn, vstavljeno 14.12.2009 20:03, spremenjeno 27.03.2010 14:06

Slikano leta 1950 blizu Pruha.
Prvi z leve je Rihter Ludvig, tretja v prvi vrsti je Cvetko Lidija. Zraven nje sedi glavni šef (vodja), ob njem je šef Jakš (gospa Gita se njegovega imena ne spomni, ni pa bil Lovrenčan). Ob Jakšu s čepico stoji Pergarec Gita, poročena Krajnc. Na skrajni desni je Slemenjak Terezija. V drugi vrsti za Gito s klobukom stoji Bertoncelj Milika.
Slika je last Krajnc Gite

300-kilogramska svinja iz leta 1924

prispeval grobn, vstavljeno 14.12.2009 19:10, spremenjeno 14.12.2009 19:38

Fotografija iz leta 1924, slikana na kmetiji PUŠNIK.
Svinjo drži za rep Šumer Alfonz, oče Šumerjevega Fonza, ki ima danes v Lovrencu lesno predelavo.
Manjša deklica na fotografiji je Šumer Lizika, poleg nje pa stoji Šumer Marija, ki je bila mama gospoda Konec Štefana.
Mesar na fotografiji pa je njihov najstarejši brat, Šumer Franc, ki se je poročil na kmetijo ROBNIK na Kapli.
Slika je last gospe Konec Milike.

Kamnita sekira s Činžata

prispeval Pohorc, vstavljeno 08.10.2009 18:41, spremenjeno 08.10.2009 18:59

Na fotografiji kamnita sekira najdena leta 1943 na Monettijevem posestvu. Danes jo hranijo v mariborskem muzeju pod inventarno številko A 29.

Risba sekire najdene pri Strelcu in zemljevid obeh arheoloških najdišč. (Stanko Pahič: Varstvo spomenikov, 1972, str. 92-93.)

Arheološke najdbe iz najstarejših obdobij zgodovine so na severnopohorskih pobočjih in vznožjih zelo redke. Zato sta najdbi dveh kamnitih sekir na Činžatu prava posebnost, saj je v širši okolici podobnih najdbišč malo; najbližje najdbe kamnitega orodja in orožja na severnem Pohorju so še iz Ruš, z Areha in iz Podvelke.

Tudi kamniti sekiri s Činžata sta bili odkriti po naključju. Prvo so odkrili spomladi 1943 pri oranju njive na Monettijevem posestvu. Sekira je ploščate oblike in narejena iz serpetina. Drugo kamnito sekiro pa so našli oktobra 1974 pri kopanju vodovodnega jarka pri Strelcu.

Čeprav je lahko določanje starosti zgolj na podlagi najdb kamnitega orodja tudi zavajajoča, je do sedaj obveljalo, da lahko sekiri iz Činžata postavimo v obdobje mlajše kamene dobe; približno v čas med 4000 in 2000 pred našim štetjem. Najdišči sekir s Činžata se nahajata na okrog 420 metrih nadmorske višine, ena od druge pa sta oddaljeni približno 300 metrov. Dvoje kamnitih najdb na področju , kjer so podobne najdbe zelo redke, dopušča možnost, da je bilo na Činžatu manjše prazgodovinsko naselje.
Po raziskavi dr.Bibe Teržan se najdbe kamnitih sekir na Pohorju pokrivajo z nahajališči rude, to sovpadanje je odkrila tudi na Činžatu. Ker je uporaba kamnitega orodja univerzalna in lahko služi tudi za kopanje in drobljenje rude, bi morda lahko kamniti najdbi iz Činžata postavili tudi v širši okvir razumevanja Pohorja kot prazgodovinskega rudarskega revirja.

Mlin in žaga na Radoljni

prispeval Pohorc, vstavljeno 05.10.2009 19:07, spremenjeno 08.10.2009 09:28

Mlin fotografiran leta 1929, žaga verjetno v 60-ih prejšnjega stoletja.

Gradnja mostu na Ruti

prispeval Pohorc, vstavljeno 07.08.2009 16:20, spremenjeno 12.08.2009 11:05

Na prvi fotografiji legendarni splavar Pep Hitl -"iberfirer" in Drago Vresnik, fotografirano na brodu avgusta 1965.
Na drugi gradnja mostu in na tretji otvoritev leta 1972.

Fotograf: Bogo Čerin - mojster slovenske fotografije.

Generalisimo v vsem polnem sijaju

prispeval Pohorc, vstavljeno 30.04.2009 19:06

Edini Lovrenčan, ki se mu je uspelo povzpeti do čina generala: njegova ekscelenca Smrekarov Polda. Ob fotografiranju je sablja še bila, ker pa miličniki niso imeli občutka za vojaški protokol, so mu jo vzeli pri Jelenu, takoj potem, ko jim je salutiral v pozdrav.

gasilska parada leta 1948

prispeval maček, vstavljeno 30.04.2009 17:38, spremenjeno 30.04.2009 18:23

Parada gasilcev skozi trg. Zanimivost, moški prvi z leve, v uniformi je I. Kvac, avtor nekaterih tukaj objavljenih fotografij. Poleg njega je A. Fricl, trgovec iz spodnjega trga. Avtor fotografije ni poznan.