Gostovanje spletnih strani

Na lovrenških spletnih straneh omogočamo brezplačno gostovanje za lovrenška društva, interesne skupine, kmete, obrtnike in podjetnike. Gostovanje omogočamo kot podstran (www.lovrenc.net/podstran/) ali poddomeno (poddomena.lovrenc.net) na domenah lovrenc.net, lovrencan.si in lovrenc.info. Vključuje 1 FTP dostop, 1 MySQL bazo, 3 poštne predale 1GB prostora, 5GB mesečnega prenosa in osnovno tehnično pomoč pri postavitvi spletne strani.

Za gostovanje se oglasite uredništvu.