Podstrešni arhiv

Arhiv gradiv iz naših krajev, ki jih želimo ohraniti dostopne ljudem, da bi se zavedali bogastva naše dediščine, zanimanja in sposobnosti ljudi. Prebrskajte zbrane zanimivosti s pomočjo menija na desni.
Vabljeni k sodelovanju s posredovanjem novega gradiva.

Znamenja v lovrenški in puščavski župniji

prispeval Anžej, vstavljeno 23.10.2011 13:15, spremenjeno 23.10.2011 13:24

Raziskovalna naloga Irene Verznarc in Barbare Bečan o znamenjih iz leta 1991.

Znamenja v lovrenški in puščavski župniji

Sakralna dediščina v turistični ponudbi v Dravski dolini

prispeval Anžej, vstavljeno 21.10.2011 23:02

Diplomsko delo Mateje Mazgan na Visoki šoli za turizem, Univerza na Primorskem.
V diplomski nalogi Sakralna dediščina v turistični ponudbi v Dravski dolini sem predstavila štiri fare, in sicer faro Lovrenc na Pohorju, Puščava, Ožbalt ob Dravi ter Kapla na Kozjaku. Ker imajo vse štiri fare zelo bogato sakralno dediščino, sem predstavila najzanimivejše sakralne objekte. Na splošno je v vseh štirih farah sakralna dediščina dokaj malo vključena v turizem, zato sem v diplomski nalogi prikazala več možnosti za vključitev sakralnih objektov v turizem. Bogata sakralna dediščina far je pomemben dejavnik pri popestritvi turistične ponudbe.

diplomsko delo Mateje Mazgan

Tukaj je bilo nekoč jezero

prispeval Pohorc, vstavljeno 06.03.2010 18:04, spremenjeno 07.03.2010 15:19

Kratek pregled lovrenške zgodovine do začetka 20. stoletja.

tukaj-je-bilo-nekoc-jezero.pdf

Mladostna leta Zlate Vokač v Puščavi.

prispeval Pohorc, vstavljeno 15.12.2009 16:57

Tipkopis Primoža Vresnika: Otroška in mladostna leta dr. Zlate Vokač v Puščavi. Prvi in drugi del od skupno štirih.
Objavljeno v Dialogih, leto 1996, številka 7-8, str. 39-43, številka 9-10, str. 49-54.

Na fotografiji od najmanjše do največje: Cvetka, Zlatka in Štefka Medic.

otroska-leta-zlate-vokac-1.pdf
otroska-leta-zlate-vokac-2.pdf

Spomini Zlate Vokač na Puščavo

prispeval Pohorc, vstavljeno 10.12.2009 17:17

Zlata Vokač: Nedokončano pismo (pismo z avtobiografsko vsebino), Apokalipsa, št.14-15, Ljubljana, 1997, str. 262-272.

Na fotografiji Avgust, Štefka in Zlata Medic.

nedokoncano-pismo-zlate-vokac.pdf

JANEZ OBLAK:življenje in delo

prispeval grobn, vstavljeno 28.11.2009 10:22, spremenjeno 08.12.2009 12:19

Diplomsko delo Marka Rakovnika na Oddelku za zgodovino Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru pri dr. Darku Frišu. Datum nastanka marec 2004

diploma-janez-oblak.pdf

Zadnji meseci Zlate Vokač- Medic

prispeval Pohorc, vstavljeno 04.12.2009 00:09, spremenjeno 04.12.2009 00:22

Pisateljica Zlata Vokač-Medic je bila rojena leta 1926 v Murski Soboti. Otroštvo je preživela v Puščavi, kjer sta oče in mati službovala kot učitelja. Med drugo svetovno vojno je bila družina Medic izseljena v Bosno. Po klasični gimnaziji je nadaljevala študij na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer je diplomirala iz ruskega jezika s književnostjo. Postdiplomski študij z magisterijem je opravila na Filozofski fakulteti v Beogradu, doktorirala je na Filozofski fakulteti v Zagrebu.

Poučevala je na raznih srednjih šolah, zadnjih dvajset let pa rusko književnost na Pedagoški fakulteti v Mariboru, kjer se je 1983 upokojila.

Izdala je zgodovinska romana Marpurgi (1985) in Knjiga senc (1993), pravljici Vesele zgodbe o vampirjih (1994) ter Prvo potovanje mačka Čunje (1995).
Leta 1994 je dobila Glazarjevo nagrado za življenjsko delo.

Tipkopis Primoža Vresnika: Zadnji meseci Zlate Vokač. Objavljen v Apokalipsi, številka 6-7, leto 1995, str. 128-137.

zadnji-meseci-zlate--vokac.pdf

Historična topografija Lovrenškega

prispeval Pohorc, vstavljeno 28.05.2009 20:30, spremenjeno 06.11.2009 17:44

Krajevna, ledinska, hišna imena in priimki od prve omembe našega kraja pa do konca 14. stoletja. Dodan zemljevid.

historicna-topografija.pdf

Upravna zgodovina lovrenške pokrajine v 17. in 18. stoletju

prispeval Anžej, vstavljeno 04.08.2009 08:24, spremenjeno 04.08.2009 08:25

Diplomsko delo Roka Bečana na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani pri doc. dr. Borisu Golecu. Datum nastanka 31. 7. 2009.

Upravna zgodovina lovrenške pokrajine

Mala bibliografija o zgodovini Lovrenca na Pohorju do konca 18. stoletja

prispeval Anžej, vstavljeno 04.08.2009 08:20

Pregled literature, virov za zgodovino Lovrenca na Pohorju, Pohorja, slovenske Štajerske.

Mala bibliografija zgovovinskih virov

Steklarstvo na Pohorju

prispeval Anžej, vstavljeno 04.08.2009 08:18

Študijski referat Roka Bečana pri proseminarju Obrt v novem veku pri dr. Robertu F. Hausmannu na Karl-Franzens Universität Graz, Avstrija. Napisano januarja 2006.

Steklarstvo na Pohorju
Glaserzeugung im Pohorje

Pohorje časovnost nečasovnega

prispeval Pohorc, vstavljeno 15.04.2009 13:53

Članek, ki sem ga napisal pred leti, je razprava o izvoru imena "Pohorje" in "Pohorcih" na sploh. Pobudo za pisanje mi je dalo zmotno in precej pogosto pojmovanje, da je Pohorje dobilo ime po številnih potokih. Takšno razlago so vsiljevali predvsem nemški avtorji, da bi dokazali nemški izvor imena. Osnovno zamisel, o zmotnosti teh predstav, sem skušal podkrepiti še z nekaterimi antropološkimi in etnološkimi poudarki.

pohorje-casovnost-necaso.pdf