PGD Lovrenc

nedelja, 24. novembra 2013, avtor Anžej Bečan

Prve omembe gasilstva v Lovrencu so povezane z velikima trškima požaroma leta 1720 in 1821, ko sta zaradi močnega vetra in neorganiziranosti prebivalcev skoraj v celoti pogorela spodnji oz. zgornji trg. V kasnejših desetletjih so v okviru občine organizirali požarno obrambo, kjer so bili dolžni sodelovati vsi za delo sposobni moški in ženske. Nabavili so tudi vedra, čebre, kavlje in voz za prevoz lestev ter orodja, kasneje celo leseno ročno črpalko in nekaj metrov tlačnih cevi.

Zgledu ustanavljanja prostovoljnih gasilskih društev (prvo je bilo osnovano leta 1869 v Metliki) so v začetku leta 1877 z imenovanjem iniciativnega odbora sledili tudi v lovrenški občini. 25. februarja 1877 je bil sklican ustanovni občni zbor, kamor so povabili prostovoljce, okoliške kmete in lastnike trških hiš. Sprejeli so pravila prostovoljnega gasilskega društva z imenom Freiwilige Feuerwehr St. Lorenzen a.d. Kartnerbahn in za predsednika imenovali takratnega župana Rudolfa Milemotha, za podpredsednika Samuela Hladkya in za tajnika nadučitelja Mihaela Mogeta.

V enem najštevilčnejših društev pri nas so skozi desetletja, kljub vzponom, padcem in raznovrstnim težavam, zgledno skrbeli za vzdrževanje ter nabavo nove opreme, izobraževanje kadrov, družabno udejstvovanje in seveda za požarno varnost. Pod okriljem društva delujejo tudi pihalna godba in twirling skupina, imajo posebno žensko gasilsko ekipo, posebno pozornost pa posvečajo delu z mladimi.

Aktualnemu dogajanju, vajam in intervencijam lahko sledite na prenovljeni spletni strani www.pgd-lovrenc.si ali na Facebooku.