O LD Puščava v reviji Lovec

nedelja, 13. oktobra 2013, avtor Franc Rotar, Lovec oktober 2013

Članek o Lovski družini Puščava, ki ga je g. Franc Rotar napisal za oktobrsko številko revije Lovec.

Kmetje in občani podpirajo LD Puščava

Povprečna starost lovrenških lovcev je več kot 57 let

Štajerska Lovska družina Puščava, ki šteje 86 članov, je bila ustanovljena leta 1952. Že od začetka je strokovno, izobraževalno, kulturno in družabno povezana v LZ Maribor. Puščavski lovci, ki so svoj družinski prapor razvili davnega leta 1977, pravijo, da so lovrenški, saj jih večina izhaja iz Lovrenca na Pohorju, kjer je tudi sedež njihove občine. Ponosni so na svojega najstarejšega in še edinega živečega ustanovnega člana Jožeta Goričana, ki se je rodil aprila leta 1924. Ponašajo se tudi s svojo edino lovko Liljano Šurlan, ki opravlja funkcijo tajnice LD. Članstvo je veliko manj »ponosno« na svojo povprečno starost, ki je več kot 57 let. Pravijo, da so zaradi tega zaskrbljeni, saj je tudi njihov najmlajši član Alen Hodnik star več kot dvajset let.

Na Rdečem bregu, kjer imajo tamkajšnji lovci svoj lovski dom, smo se nedaleč nazaj srečali z Milanom Kranjcem, starešino LD Puščava: »Naše lovišče je razdeljeno na štiri revirje. Nahaja se v območju lovrenškega Pohorja in Rdečega brega. Skupno meri 3.687 ha, lovne površine pa je za okrog 200 hektarjev manj. Letno odstrelimo okrog 103 glave srnjadi, 45 glav jelenjadi in 15 divjih prašičev. Ker smo pred nekaj leti imeli nekaj težav pri upravljanju in odstrelu gamsov, njihovo število je zelo upadlo, smo se na lastno pobudo za štiri leta odrekli odstrelu. Zdaj je številčnost gamsov spet zadovoljiva tudi v našem območju. Tako letos spet načrtujemo za naše lovišče odstrel šestih gamsov,« je v uvodu na kratko predstavil LD Puščava prijazni in spoštovani starešina.

A preden je starešina odgovoril še na nekaj drugih naših vprašanj (kako so v LD lani proslavili 60-letnico, kako sodelujejo z lokalno skupnostjo in kmeti, zlasti pa, kaj nameravajo storiti, da bi pomladili članstvo), je sam sprožil problematiko o škodi zaradi preveč številčne velike divjadi. »Medtem ko v lanskem letu nismo imeli večje škode od divjadi, bo, kot vse kaže, letos mnogo večja. Že do sredine leta smo je ocenili za okrog tri tisoč evrov. Jelenjad je samo pri enem kmetu močno objedla en hektar mladega gozda; kar se še nikoli ni zgodilo,« je zaskrbljeno dejal Kranjc in nadaljeval: »Ker je letos tudi divjih prašičev očitno več v našem lovišču, bo škoda tudi zaradi njih večja. Res ne vem, kako bi LD lahko poplačala vso škodo, če jo bodo kmetje v celoti prijavili. Ker so mnogi naši člani tudi kmetje, pa tudi ker s kmetovalci dobro sodelujemo, nam vse škode verjetno ne bodo prijavili ali ne bo potrebno v celoti plačati z denarjem. Dobri sosedski odnosi, lepe besede in vsakoletni tradicionalni piknik z zemljiškimi posestniki in drugimi občani precej zgladijo tudi mnoga odprta vprašanja glede škode. Javno moram povedati, da večina kmetov in drugih občanov naše poslanstvo podpira in celo spodbuja. Baje lovci drugod nimajo take sreče. Očitno smo Pohorci in lovrenški lovci posebni ljudje. Trdo življenje nas že od nekdaj bolj »skup drži« in zbližuje. Oh, ko bi le bilo tako še dolgo naprej,« je z nasmehom in očitno zadovoljno končal Kranjc.


Člani LD Puščava ob 60-letnici

Šestdesetletnica na Rdečem bregu

Da so tamkajšnji ljudje res takšni, so že mnogokrat potrdili, zlasti pa lani, ko je LD proslavila svojih šestdeset let. »V okviru lanskega občinskega praznika in Jezernikovih dni smo lovrenški lovci pred svojim lovskim domom na Rdečem bregu, ki smo ga slavnostno odprli avgusta 1991, dostojno proslavili 60-letnico nadvse uspešne lovske tradicije v lovrenški občini. Proslave in prešernega druženja se je udeležilo kar okrog 1.500 ljudi od blizu in daleč. Mnogi so bili sploh prvič na kakšni lovski proslavi in pravi veselici. Spoznali so stoletne lovske šege in navade, si ogledali razstavljene trofeje in preparirane gozdne živali. Še najbolj pa smo veseli, da smo z divjačinskim golažem mnoge obiskovalce prepričali, da je divjačinsko meso najbolj naravno in zdravo. Da bo tudi v prihodnje še večkrat tako pred našim lovskim domom, bo prav tako odvisno predvsem od mlajših lovcev,« je že nekoliko zadržano povedal sogovornik.

Bodo zdajšnji mladci prihodnji lovci?

A kaj, ko med lovce, po ugotovitvah starešine Kranjca, ne odhajajo radi niti mladi kmečki sinovi niti sinovi lovrenških lovcev, kaj šele drugi. »Da bo med mladimi več zanimanja za lovstvo, je odgovornost prav našega ostarelega zdajšnjega članstva. Zato smo učencem OŠ Lovrenc na Pohorju že lani začeli predstavljati pravo vlogo lovske organizacije in lovcev pri varstvu narave in predstavljati gozdne živali. Tukajšnji gozdarji so na všečen način predstavili pomen gozdov za ohranitev vseh živali in za razvoj kraja. Na šoli je potekal tudi likovni krožek kjer so ustvarjali na temo Živali in narava. Petnajstim mladim likovnikom smo izročili lepe knjižne nagrade. Ocenjujem, da moramo s to akcijo nadaljevati. Vsi radi rečemo, da je »prihodnost na mladih«. Če bo čez deset ali dvajset let kateri današnji lovrenški šoloobvezni otrok lovec, smo vsaj nekaj naredili za pomladitev naših vrst,« je prepričan Kranjc.

Ker je LD Puščava edina LD v lovrenški občini, je tudi ustrezno deležna pomoči lokalne skupnosti. »Tudi naša občina, z županom Joškom Manfredo na čelu, se dobro zaveda, da lovci uspešno delujemo v korist narave in divjadi. Zato se ni čuditi, da nam je tudi občina naklonjena. Tako je tudi financirala asfaltiranje del lokalne ceste, ki pelje do našega doma. Letos bomo iz doline dobili tudi javni vodovod. Skratka, z ramo ob rami, z razumnim sodelovanjem in spoštovanjem vseh uporabnikov naravnega okolja so vidni uspehi tudi pri infrastrukturnem razvoju LD Puščava. Tudi lovci skrbimo za dobro počutje in sodobno poslovanje v naši LD. Pred dvema letoma smo svečano odprli sodobno zbiralnico za divjačino. Sproti vzdržujemo ne tako mali lovski dom in skrbimo za lepo okolico. Predvsem pa v LD skrbimo, da se med člani ne krha lovsko tovarištvo, čeprav je tudi pri nas kdaj kaj takega na preizkušnji,« je sklenil pogovor starešina.

Franc Rotar


 

V Jespi lahko najdete tudi zbornik ob 60-letnici združitve LD Puščava in LD Sv. Lovrenc.