Trnjekovo posestvo v Kumen-u

sobota, 4. februarja 2023, avtor Franc Verovnik


Novico o častitljivem jubileju gospe Terezije Ivete Lampreht sem prebral v januarski številki Lovrenškega informatorja. Sto let je dopolnila 16. januarja letos in je najstarejša Lovrenčanka. V zapisu je navedeno, da nadvse uživa v družbi svojih domačih. Zdravje ji namreč še odlično služi, tako da je za svoja leta zelo vitalna, polna smeha, pozitivne energije in še vedno bistre glave. Ob tej priliki sem se spomnil na skoraj sto dvajset let staro razglednico domačije, na kateri živi gospa Lampreht. Pred leti mi jo je podaril g. Branko Muršič iz Ruš. Objava razglednice naj služi počastitvi jubileja gospe Lampreht!

Razglednico, na kateri piše Trnjekovo posestvo v Kumen-u, je izdelal znani fotograf Heinrich Krapek iz Maribora v času po letu 1905. Letnica na poštnem žigu ni povsem jasna, morda 1907? Spada med zelo redke lovrenške razglednice iz časa avstro-ogrske monarhije z napisom v slovenščini – pretežna večina jih ima napise v nemščini. Na zgornji sličici je pogled na kmetijo z južne strani, na spodnji pa s severne. Na slednji je vidno tudi lesno skladišče zgornje Lešnikove žage in zanimivi električni drogovi z žicami. Po njih je bila napeljana elektrika do trga iz hidrocentrale, ki jo je ob žagi zgradil lesni trgovec Avgust Lešnik (1868–1939) že leta 1901 in je bila ena od prvih na Štajerskem. Razglednica je bila poslana znanemu veleposestniku Jožetu Sernecu (1865–1928). na Smolniku.


Posebno pozornost si zasluži ime domačije s hišno številko Kumen 10 pri Lovrencu na Pohorju. Obstajajo različne variante, najbolj znani sta Trjenk (v lovrenškem govoru Tarjenk) in Trnjek (takšen je tudi podnapis na objavljeni razglednici). Znani Lovrenčan, pisatelj, novinar in publicist Drago Vresnik (1926–1992) razlaga nastanek imena v poglavju KOROŠKA LEDINSKA NASELITEV v svoji publikaciji Naša kronika (1967, številka 1, stran 5) takole: … Zato pa je imel spet mnogo dela z grmovjem in trnjem ob Radoljni kmet Trjenk, preden ga je razredčil in očistil z njiv. Priimek Trjenk pride od trnja in je narobe zasukani Trnjek. V stari knjigi še preberemo, da se je pisal Ternik … 

V starem lovrenškem urbarju, ki nam ga je ohranil naš rojak Jakob Paulič Sadonik (1876–1948) in je dostopen v digitalizirani obliki Lovrenški urbarij 1745-79.pdf v Jespi, se za obdobje 1745–1758 na strani 25 pojavlja ime kmetije v obliki Ternienk in Komen, v obdobju 1759–1772 na strani 53 pa kot Terniek in Komen. Za razliko od tega je na zemljevidu znanega Franciscejskega katastra iz leta 1825 navedeno ime Thirnig (Habsburg Empire - Cadastral maps (XIX. century) | Arcanum Maps). In še novejši podatki. Na državni topografski karti LOVRENC NA POHORJU 029 (merilo 1 : 25 000), ki jo je leta 1998 izdala Geodetska uprava Republike Slovenije, je zapisano Trnjek. Na spletu pa je na Googlovem zemljevidu za kapelico sv. Cirila in Metoda pri domačiji navedeno, da je Trnjenkova!  (Trnjenkova kapelica – Google Zemljevidi

Katero ime je torej pravilno?  

Kakorkoli že – moj poklon gospe Lampreht in prisrčne čestitke ob njenem visokem življenjskem jubileju! 

 
 title=
 title=