Sindikalne novice

torek, 13. avgusta 2013, avtor Staša Pernat Lesjak, izvršna sekretarka pri Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije

Z občasnimi prispevki o sindikalizmu bo na našem portalu sodelovala Lovrenčanka Staša Pernat Lesjak, ki je zaposlena kot izvršna sekretarka pri Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije. Če vas zanima kaj podrobneje o tej tematiki, nam pišite, mi pa bomo vprašanje posredovali Staši.

Bistvene stvari, ki jih morate vedeti o delovnem času

  • Polni delovni čas ne sme biti daljši od 40 ur na teden (143. člen ZDR 1).
  • Nadurno delo lahko traja največ osem ur na teden, največ 20 ur na mesec in največ 170 ur na leto.
  • Delovni dan lahko traja največ deset ur (144. člen);
  • Delavec ima v obdobju 24 ur pravico do počitka, ki traja nepretrgoma najmanj 12 ur.
  • Delavec, ki mu je delovni čas neenakomerno razporejen ali začasno prerazporejen, ima v obdobju 24 ur pravico do počitka, ki traja nepretrgoma najmanj 11 ur (155. člen).

Vaše delavske pravice so zapisane v ZDR-1!
(dostop: http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/zdr_1/)

 

Kako je z izrabo letnega dopusta, ko delavcu delovno razmerje preneha v drugi polovici leta 2013?

Po tolmačenju MDDSZ ima delavec, ki mu delovno razmerje preneha po 30. 6. 2013, pravico izrabiti celoten dopust, odmerjen za leto 2013. Pomembna je torej dolžina letnega dopusta, ki je navedena na obvestilu o odmeri letnega dopusta za leto 2013. Delavec, ki ima v letu 2013 pravico izrabiti celoten dopust (ne glede na to, da mu delovno razmerje preneha pred 31. 12. 2013), ima tudi pravico do celotnega regresa za redni letni dopust za leto 2013. In delodajalec nima pravice zahtevati vrnitve morebitnega preplačila regresa za letni dopust.

 

Preverite, ali imate urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje!

ZZZS omogoča novo storitev, da lahko vsakdo sam zase takoj preveri, ali je zdravstveno zavarovan. Vse, kar morate narediti, je, da napišete SMS, v katerega napiše ZZ in devetmestno številko svoje zdravstvene kartice (na primer: ZZ033108467) ter jo pošlje na številko 031 771 009. Že čez nekaj sekund boste prejeli odgovor.

To storitev omogoča on-line kartica zdravstvenega zavarovanja. Dobro je to, da posamezni zavarovanec lahko informacijo pridobi po SMS kar preko svojega mobilnega telefona in torej ne potrebuje dostopa do interneta.

Ta storitev je pomembna za vse, ki želijo preveriti, ali jih je njihov delodajalec obvezno zdravstveno zavaroval (in torej prijavil delovno razmerje).