Mreža prostovoljcev Lovrenc na Pohorju

sobota, 17. marca 2018, avtor Mreža prostovoljcev Lovrenc na Pohorju

 

V februarju 2018 je bila ustanovljena skupina, ki se imenuje Mreža prostovoljcev Lovrenc na Pohorju. Skupina nima pravno formalnega okvirja in ga tudi ne bo imela. Njen namen je združevati in organizirati tiste občane, ki bi želeli v kraju delovati prostovoljno in s svojim delom ter znanjem pripomoči k dvigu kvalitete življenja vsem živečim v Lovrencu na Pohorju. 

Splošni cilj ustanovitve in delovanja takšne skupnosti ljudi je povezovati Lovrenčane in graditi predano skupnost, ki želi v Lovrencu urediti kvaliteten standard življenja in prijeten kraj za sebe, svoje otroke in soobčane.

Ostali cilji:

  1. Smiselno organizirati takšne prostovoljne akcije, ki bodo pripomogle k dvigu kvalitete ravni življenja v kraju in ki bodo pomagale posameznikom, ki so pomoči potrebni,
  2. Zbirati potrebe in želje ljudi, ki živijo v občini Lovrenc na Pohorju ter jim pomagati,
  3. Biti podporna mreža Lovrenčanom,
  4. Biti center sodelovanja, povezovanja in druženja Lovrenčanov,
  5. Preseči razlikovanja in povezovati,
  6. Biti glas naravi prijaznega življenja,
  7. Ozaveščati in izobraževati o trajnostnem razvoju, eko vrednotah in praksah,
  8. Podpirati državljanske pravice in o tem ozaveščati mlade,
  9. Ozaveščati o zdravem življenju brez alkohola, drog in cigaret.

Mreža prostovoljcev deluje na principu povezovanja članov in takojšnje aktivacije okoli potreb posameznikov ali širšega kroga ljudi. Njeni člani bodo vsako leto izvedli tudi nekaj večjih načrtovanih akcij, katerih idejni predlogi bodo oblikovani na sestankih skupnosti mreže.

Mreža prostovoljcev je dosegljiva preko Facebook strani in preko elektronskega naslova akcija.lovrenc@gmail.com. Obveščanja in izobraževanja ter povezovanje bo potekalo tudi preko plakatov na oglasnih deskah po kraju. 

V letu 2018 smo si zadali izpeljati 2 večji prostovoljni akciji in sicer pomladno čistilno akcija in postavitev klopi po Lovrencu.

 

 

 title=