Posvet o razvoju dolgotrajne oskrbe v skupnosti

ponedeljek, 24. aprila 2017, avtor Katarina Pernat

V mesecu aprilu je na pobudo Ministrstva za zdravje Danica Hriberšek v okviru Zavoda za patronažo in dolgotrajno oskrbo na domu Lovrenc na Pohorju aktivno sodelovala na Posvetu o razvoju dolgotrajne oskrbe v skupnosti. Zavod Danica so povabili kot primer dobre prakse. Predstavila je integrirano oskrbo na domu na podeželju v občini Lovrenc na Pohorju ter ob koncu sodelovala v panelni razpravi s predstavniki Ministrstva za zdravje, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Inštituta RS za socialno varstvo, ostalimi izvajalci in Moniko Gabanyi (EU strokovnjakinjo za dolgotrajno oskrbo).

Predstavitev Danice Hriberšek najdete v prilogi.

Priloge: