Zlata plaketa za ZB Lovrenc

nedelja, 21. maja 2017, avtor Emil Kamnik

Predsedstvo Zveze združenja borcev za vrednote NOB Slovenije je podelilo ZLATO PLAKETO ZB LOVRENC NA POHORJU za:

  • Uspešno promocijo vrednot, dogodkov in osebnosti narodnoosvobodilnega boja;
  • Za ohranjanje številčnosti organizacije s sprejemom novih, zlasti mladih članov, organizacija šteje 85 članov;
  • Za skrb – za vzdrževanje in urejenost spomenikov in spominskih znamenj na svojem območju.

Predsednik ZB Lovrenc na Pohorju tov. Emil KAMNIK se je udeležil slavnostne seje predsedstva Zveze v Ljubljani dne 26.4.2017 na kateri je bila podeljena ZLATA PLAKETA. 

 title=
 title=