40 visokodebelnih sadik za obnovo travniških sadovnjakov

petek, 19. decembra 2014, avtor Milan Kranjc

Visokodebelni travniški sadovnjaki vse bolj izginjajo, ponekod pa so povsem izginili, čeravno so iz ekološkega in družbenega vidika izjemno pomemben del našega življenja. S svojo prisotnostjo v naravi nudijo zatočišče in hrano mnogim živalskim vrstam in tako dopolnjujejo biotsko raznolikost. Njihova ohranitev predstavlja pomemben del razvoja podeželja, ki ohranja dediščino naših prednikov – dedov, ki jo s trendi današnjega življenja nevede izgubljamo. Da bi tudi lovci pomagali ohranili to našo bogato in za naše življenje pomembno kulturno dediščino, je Lovska družina Puščava kupila 40 visokodebelnih sadik jablan, ki se bodo ob soglasju kmetov posadila v njihove travniške sadovnjake.