Obisk španskih učiteljev na OŠ Lovrenc

nedelja, 27. februarja 2022, avtor Irena Črešnar

V OŠ Lovrenc na Pohorju nadaljujemo uspešno sodelovanje v Erasmus+ projektih. Trenutno sodelujemo v več mednarodnih projektih Erasmus+, katerih prijavitelj je konzorcij ministrstva za šolstvo pokrajine Castilla La Mancha iz Toleda.
Pred štirimi leti smo prvič sprejeli na šolo štiri španske učitelje. Tokrat so na opazovalno prakso in prakso poučevanja za en teden prišli trije Španci: učiteljica angleščine, učiteljica razrednega pouka in angleščine ter svetovalni delavec. Obisk je koordinirala učiteljica Irena Črešnar.
Prišli so iz treh različnih osnovnih šol iz pokrajine Castilla La Mancha. Želeli so spoznati slovenski šolski sistem ter življenje in delo v šoli. Poleg opazovalne prakse so poučevali angleščino, svetovalni delavec pa se je vključil v delo tima svetovalnih delavk na šoli.
V avli šole so učenci, ki obiskujejo razširjeni program Erasmus, skupaj z učiteljico Ireno Kosanič, uredili zanimiv špansko-slovenski kotiček, v katerem so predstavili oba projekta, v katerih sodelujemo z učenci šol, iz katerih so prišli učitelji, Estartles+ in W+W: bilingual education.
V ponedeljek, 14. 2. 2022, so jim učenci pripravili kratek, prisrčen program, v katerem so predstavili slovenske in španske pesmi. Nato jim je ravnateljica Marija Osvald Novak predstavila šolo in vrtec ter slovenski šolski sistem. Nato so si z njo ogledali šolo in vrtec.
Po ogledu vrtca in šole smo jih peljali na ogled lovrenških znamenitosti, pajštve – sušilnice sadja, Ladejenkovega – najstarejše hiše, farne cerkve Sv. Lovrenca in značilnega trga. Vodenje v angleščini so pripravili učenci Rap Eramsus skupine, po cerkvi pa jih je vodil župnik Damijan Mlinarič. 
Naslednje dni so učitelji sodelovali pri pouku. Ena učiteljica je opravljala opazovalno prakso pri učiteljici Marinki Paulič, druga učiteljica je poučevala angleščino, skupaj z učiteljico Moniko Novak. Svetovalni delavec je opravil uro o sodelovanju med sošolci v razredu, skupaj s svetovalno delavko Heleno Lorbek, nato pa je sodeloval še z ostalimi svetovalnimi delavkami. Socialna pedagoginja Nataša Strmšnik ga je seznanila z organizacijskim delom, poklicnim svetovanjem, delom z nadarjenimi in ostalim svetovalnim delom.
Spoznavali so metode in oblike dela, ki jih učitelji pri nas uporabljajo pri pouku. Zanimalo jih je predvsem, kako učitelji pri pouku formativno spremljajo, uporabljajo bralno učne strategije, računalnike, interaktivne table, tablice in ostalo moderno tehnologijo pri pouku. Zanimal jih je nivo znanja angleščine. Ugotovili so, da je ta zelo visok, saj so se učenci z njimi pogovarjali pri učnih urah, pa tudi v odmorih, na hodnikih in na igrišču. Seznanili so se z zgodnjim poučevanjem angleškega jezika v prvem vzgojno izobraževalnem obdobju. Spremljali so, kako vključujejo v pouk učence s posebnimi potrebami. 
Sami so učencem predstavili nekaj o španski kulturi in skupaj z njimi v gospodinjski učilnici spekli špansko omleto.
V sredo so se nam pridružili na športnem dnevu v Ribnici na Pohorju, kjer so vsi trije prvič sedli na sanke in se z njimi spustili po bregu. Najprej zelo previdno, nato pa vedno bolj spretno. Bili so navdušeni. Obiskal jih je tudi župan občine Lovrenc na Pohorju Marko Rakovnik, ki se je z njimi pogovarjal o šolstvu pri nas in v Španiji.
Povabili smo jih na kosilo tipične slovenske hrane. V lokalnem gostišču so za nas pripravili prave domače koline in borovničev zavitek. Španci so pohvalili naše specialitete, vsi so prvič jedli »kašnate« klobase in kislo zelje z ocvirki.
O svojih opažanjih so sproti poročali koordinatorici projekta v Španijo in objavljali prispevke v spletni učinici na eTwinningu. Kaj so napisali, lahko preberte na povezavah: 
Obisk španskih učiteljev je bila zanimiva obogatitev dela in življenja na šoli. Veseli smo, da se sodelovanje nadaljuje. S tem dosegamo tudi cilj Erasmus+ projektov: širjenje mreže sodelovanja učiteljev po Evropi, izmenjavo znanj, spretnosti, veščin in dobrih praks. 
 
Koordinatorka:
Irena Črešnar, prof.
 
 title=
 title=
 title=
 title=
 title=