Razgrnitev občinskega prostorskega načrta

petek, 23. novembra 2018, avtor Anžej Bečan

Na občini so prejšnji teden po dolgih mesecih obljub izdali javno obvestilo o razgrnitvi in obravnavi osnutka občinskega prostorskega načrta. Javna razgrnitev bo od 23. 11. do 22. 12. 2018 v prostorih občine, javna obravnava v sredo, 19. 12. ob 16. uri v prireditvenem centru. Pripombe pa je možno podati do zaključka razgrnitve pisno po pošti, z e-pošto na obcina@lovrenc.si ali osebno na javni obravnavi.

Poleg vpogleda na občini si zainteresirani lahko osnutek ogledate na spletni strani https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=LOVRENC_NA_POHORJU, kjer za vstop najprej pritisnete gumb "VSTOP BREZ PRIJAVE". Nato desno zgoraj izberete Tematski sklop > Občinski prostorski načrt osnutek 2018 > Namenska raba prostora. Z odprtjem zavihka Legenda se levo prikaže še razlaga obarvanih območij, v nogi pa priloge z razlagami. Prednastavljen prikaz te podlage najdete na povezavi. Ogled ostalih podrobnosti in o obravnavanih, sprejetih, zavrnjenih predlogih sprememb OPN je možen le na občini, ker je gradiva preveč za spletno objavo.

V tem precej uporabnem prostorskem inf. sistemu si lahko ogledate še ostalo infrastrukturo, parcelne številke, lastništvo in iščete po različnih kriterijih.