Obisk učiteljic iz Avstrije

torek, 6. novembra 2018, avtor Nataša Kušar

Obisk učiteljic partnerske šole iz sosednje Avstrije na OŠ Lovrenc na Pohorju v okviru mednarodnega projekta Erasmus+ KA2

V tednu pred jesenskimi počitnicami, od 25. do 28. oktobra, je OŠ Lovrenc na Pohorju gostila tri učiteljice iz osnovne šole »Volksschule St. Marein bei Neumarkt« iz sosednje Avstrije, s katero so letos septembra pričeli s sodelovanjem v dveletnem mednarodnem projektu Erasmus+ KA2 šolska partnerstva. Ime skupnega projekta je Detektivi v naravi, kar obsega tematiko od opazovanja gozdov, voda, rastja sadnega drevja , grmičevja in zelišč v bližnji okolici. Učenci in njihovi učitelji pa ne bodo samo opazovali, ampak tudi ustvarjali in izdelovali, od kuharske knjige s tradicionalnimi recepti plodov iz narave do pesmarice z otroškimi tematskimi pesmimi in tako primerjali med seboj kulturi dveh držav. 

Na prvem srečanju na OŠ Lovrenc na Pohorju, katerega osrednja tema je bil gozd in spoznavanje osnovne šole in šolskega sistema v Sloveniji na splošno, so učenci in učitelji za gostujoče partnerje pripravili pester program. Prav tako ni manjkalo sestankov, na katerih sta šoli zavzeli smernice in pripravili načrt za nadaljnje delo.

Pod vodstvom gozdarke so se gostje iz Avstrije s četrtošolci podale na gozdno učno pot in na posameznih tematskih učnih postajah spoznavale gozdno rastje, živali in sadeže. V šoli so z nadarjenimi učenci sodelovale na naravoslovni delavnici, prisostvovale so pri pouku 1., 3., 4. in 5. razredov. Učenci petih razredov so pri naravoslovju izvedli zanimivo učno uro, kjer so predstavili poljedelstvo in živinorejo in pripravili razstavo domačih izdelkov. Gostujočim učiteljicam so podarili sveže pečen domač kruh. Ker so v projekt vključeni predvsem učenci četrtih in petih razredov, so prejeli od avstrijskih učiteljic darilca - lesene obeske, ki so jih zanje izdelali otroci iz avstrijske šole. Učiteljice so se prav tako podrobno seznanile s celotno šolo in njej pripadajočim vrtcem in se poučile o slovenskem šolskem sistemu. Udeležile so se tudi komemoracije, ki jo za občino vsako leto izvede OŠ Lovrenc na Pohorju. Zadnji dan pred odhodom domov so učenci popeljali gostujoče učiteljice po kraju in jim v angleškem ter nemškem jeziku predstavili osrednje znamenitosti Lovrenca na Pohorju. Skupno srečanje se je zaključilo s strokovnim predavanjem o slovenskih in pohorskih gozdovih g. Jerneja Javornika, inženirja gozdarstva. 

Gostujoče učiteljice so se od OŠ Lovrenc na Pohorju poslovile navdušene nad gostoljubjem in nad pokrajino, ki je v primerjavi z njihovo veliko bolj raznolika, saj St. Marein z nadmorsko višino okrog 1000 metrov razpolaga samo z enoličnim rastjem, ki obsega izključno iglasti gozd. Gostje se niso poslovile samo polne prelepih vtisov, ampak tudi z veliko jesenskimi plodovi naših listnatih dreves, kot so žir, želod in predvsem kostanji, ki jih bodo z veseljem spekle skupaj z otroki iz avstrijske šole.

To druženje nam je in nam še bo prineslo številne nove izkušnje in znanja, zato se že veselimo nadaljnjega sodelovanja in obiska pri naših sosedih, ki bo že konec meseca novembra.

Nataša Kušar, prof. ang. in nem. jezika
Koordinatorka projekta

 
 title=
 title=
 title=
 title=