1. redna seja Občinskega sveta

torek, 18. decembra 2018, avtor Anžej Bečan, foto Jože Čučko

Na konstitutivni seji se je v ponedeljek 17. decembra 2018 sestal Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju. Kot najstarejši svetnik v novem mandatu je sejo vodil dosedanji župan Joško Manfreda. Po uvodnem pozdravu in poročilu predsednika občinske volilne komisije Branka Hojnika, je mandatna komisija podala ugotovitve, da na rezultate volitev ni prispela nobena pritožba in z ugotovitvenimi sklepi so bili potrjeni vsi mandati svetnikov. Dvanajstčlanski občinski svet bo prihodnja leta sestavljalo šest svetnikov liste Zdrav Lovrenc – lista Marka Rakovnika, trije svetniki stranke SD – Socialni demokrati, dve svetnici liste Sanjo za županjo in ena svetnica stranke SDS – Slovenska demokratska stranka.

Zbrane je nagovoril tudi novi župan Marko Rakovnik, ki bo svojo funkcijo nastopil dan po seji, in slovesno prisegel:

Spoštovane svetnice, spoštovani svetniki, ostali prisotni, spoštovane občanke in občani.

Dovolite mi, da najprej izrečem iskrene čestitke k Vašemu imenovanju, cenjene svetnice, spoštovani svetniki.

Ob tej priložnosti bi se zahvalil dosedanjemu županu Jošku Manfredi za opravljeno delo, voljo in energijo, ki jo je vlagal v razvoj našega Lovrenca.

Zahvaliti se želim tudi občinski upravi ter občinskemu svetu v prejšnjem sklicu, ki je pomembno zaznamoval delovanje občine.

Zaprisega je formalna dolžnost, ki je podkrepljena z močnimi besedami. Besede imajo neizmerno moč. Lahko zgradijo svetlo prihodnost ali pa uničijo priložnost. Zavedam se, kaj pomeni vestno in odgovorno opravljanje županske funkcije in kaj pomenita korist in blaginja vseh občank in občanov.

Prepričan sem, da bo s tem zavedanjem deloval tudi ta občinski svet.

Zaupano funkcijo želim opravljati profesionalno skozi politiko sodelovanja in vključevanja! Ko govorim o sodelovanju, povezovanju, želim izpostaviti dejstvo, da je predvolilni boj končan, da je potrebno takoj, odgovorno, brez zgolj političnih ambicij pristopiti k zahtevnemu delu.

Politične delitve na naše in vaše, z mojo izvolitvijo in novimi obrazi v občinskem svetu, nimajo več mesta pri vodenju občine, odločanju o prihodnosti in razvoju naše lepe skupnosti. To je zgolj izgubljanje energije, ki jo je potrebno usmeriti v uresničevanje skupnih ciljev.

Zavedati se moramo, da so pred nami štiri leta trdega dela, ko se bomo morali dokazovati z rezultati za kvalitetnejše življenje vseh občanov, ki so nam zaupali mandate. To delo lahko dobro opravimo zgolj če igramo z odprtimi kartami, če gledamo na potrebe vseh in če iščemo najboljše rešitve. 

Vedno bom stal za razvojem občine, za vsako točko svojega volilnega programa, za svojo odlično ekipo.

Prostor bo odprt za ideje, predloge, pobude in inovativna mnenja.

»Prisegam, da bom vestno in odgovorno v skladu z Ustavo Republike Slovenije, Evropsko listino lokalne samouprave, zakonom, statutom občine in občinskimi predpisi opravljal dolžnosti župana spoštoval interese in potrebe lokalne skupnosti in deloval za blaginjo občank in občanov ter napredek in razvoj Občine Lovrenc na Pohorju.«

 

Ob zaključku so svetniki izglasovali še Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, se seznanili z napovedjo izredne seje čez tri dni in opravili spominsko fotografiranje.


Svetniki in svetnice občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju mandata 2018-2022 z županom na spominski fotografiji.
Z leve: Joško Manfreda, Tomaž Sušec, Maksimiljana Obrulj, Špela Španbauer, Alenka Deutsch, Staša Pernat Lesjak, Marko Rakovnik, Sanja Miljuš Herman, Blaž Kraner, Simona Grobelnik, Rok Urnaut, Marta Steinbacher, Anžej Bečan

 

 
Namestnik predsednika občinske volilne komisije Marjan Dragar, predsednik Branko Hojnik in novi župan Marko Rakovnik title=
Namestnik predsednika občinske volilne komisije Marjan Dragar, predsednik Branko Hojnik in novi župan Marko Rakovnik
Direktorica občinske uprave Irena Kukovec Stajan in dosedanji župan Joško Manfreda, ki je kot najstarejši svetnik vodil prvo sejo title=
Direktorica občinske uprave Irena Kukovec Stajan in dosedanji župan Joško Manfreda, ki je kot najstarejši svetnik vodil prvo sejo
 title=
 title=
 title=
 title=
Nagovor in prisega novega župana title=
Nagovor in prisega novega župana
Svetniki in svetnice občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju mandata 2018-2022 z županom na spominski fotografiji.
Z leve: Joško Manfreda, Tomaž Sušec, Maksimiljana Obrulj, Špela Španbauer, Alenka Deutsch, Staša Pernat Lesjak, Marko Rakovnik, Sanja Miljuš Herman, Blaž Kraner, Simona Grobelnik, Rok Urnaut, Marta Steinbacher, Anžej Bečan title=
Svetniki in svetnice občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju mandata 2018-2022 z županom na spominski fotografiji. Z leve: Joško Manfreda, Tomaž Sušec, Maksimiljana Obrulj, Špela Španbauer, Alenka Deutsch, Staša Pernat Lesjak, Marko Rakovnik, Sanja Miljuš Herman, Blaž Kraner, Simona Grobelnik, Rok Urnaut, Marta Steinbacher, Anžej Bečan