Podstrešni arhiv

Arhiv gradiv iz naših krajev, ki jih želimo ohraniti dostopne ljudem, da bi se zavedali bogastva naše dediščine, zanimanja in sposobnosti ljudi. Prebrskajte zbrane zanimivosti s pomočjo menija na desni.
Vabljeni k sodelovanju s posredovanjem novega gradiva.

Koče in domovi zahodnega Pohorja

prispeval grofceljski, vstavljeno 09.11.2009 19:37, spremenjeno 09.11.2009 19:38

Poslana 1958

Pesek

prispeval Pohorc, vstavljeno 05.07.2009 14:01, spremenjeno 03.10.2010 20:07

Poslana 5. 6. 1933, založilo SPD Konjice.

Pesek

prispeval žomašter, vstavljeno 25.06.2009 10:10

Prva neodposlana, 50. leta prejšnjega stoletja, založnik ni znan.
Druga poslana 1967, založnik ni znan.
Tretja poslana 23.7.1979, foto Z. Vidmar in F. Mauer, založil Fotolik Celje. Na sliki sta še sosednji koči in spomenik na Treh žebljih.

Pesek

prispeval žomašter, vstavljeno 25.06.2009 10:05

Fotografija otvoritve Koče na Pesku 15.8.1929.

Pesek

prispeval žomašter, vstavljeno 25.06.2009 09:57

Prva neodposlana, 30. leta prejšnjega stoletja, založilo SPD Konjice.
Druga neodposlana, 30. leta prejšnjega stoletja, založilo SPD Konjice.
Tretja poslana 9.6.1937, založilo SPD Konjice.

Pesek pozimi

prispeval žomašter, vstavljeno 25.06.2009 10:03

Prva poslana 20.3.1936, založilo SPD Konjice.
Druga poslana 2.1.1940, založilo SPD Konjice.
Tretja neodposlana, 30. leta prejšnjega stoletja, založnik ni znan.

Pesek

prispeval Pohorc, vstavljeno 20.06.2009 17:59

Neposlana, verjetno pa nastala v 60. letih prejšnjega stoletja.

Pesek

prispeval Pohorc, vstavljeno 20.06.2009 17:57

Poslana 1935.

Pesek

prispeval Pohorc, vstavljeno 20.06.2009 17:53, spremenjeno 03.10.2010 20:08

Poslana 4. 7. 1935. Na hrbtni strani turističen žig Lovrenca.

Pesek

prispeval Pohorc, vstavljeno 20.06.2009 17:51, spremenjeno 03.10.2010 20:09

Neposlana, na hrbtni strani je napisan datum 1. 5. 1930.

Pesek

prispeval Pohorc, vstavljeno 20.06.2009 17:47, spremenjeno 20.06.2009 18:29

Najprej je bila tu gozdarska bajta, a ne navadna bajta, "hotel-bajta" so ji rekli, morda tudi zato, da bi ponagajali staremu gozdarju Petruhu, ki je v njej prebival skozi vso leto. Poleti so mu delali družbo najeti gozdarji in pastirji, tudi za krevljastega srnjačka se je našel prostor. Podoba na levo oko slepega starca Petruha, zgrbljenega od garaškega dela in odetega v plašč iz lasna, se je ohranila v pohorskih legendah.
Na sončno nedeljo, 15. avgusta 1929, je Dravinjska podružnica SPD s sedežem v Konjicah s slovesno mašo odprla "Winterjevo kočo na Pesku". Mimo nje niso več drdrali ogljarski vozovi s Klopnega vrha, na planjavah in fratah skoraj ni bilo več velikih čred govedi (žvajg), pač pa so Pesek obljudili pripadniki takrat na Slovenskem novega, belega zimskega športa.