Podstrešni arhiv

Arhiv gradiv iz naših krajev, ki jih želimo ohraniti dostopne ljudem, da bi se zavedali bogastva naše dediščine, zanimanja in sposobnosti ljudi. Prebrskajte zbrane zanimivosti s pomočjo menija na desni.
Vabljeni k sodelovanju s posredovanjem novega gradiva.

Od Koglerja

prispeval Pohorc, vstavljeno 02.11.2011 19:48, spremenjeno 02.11.2011 23:51

Založil J. Boldin, nastala v 30. letih prejšnjega stoletja.

Pogled na Lovrenc

prispeval Pohorc, vstavljeno 05.05.2011 20:20

Napisana 7. 8. 1931. Založil J. Boldin, fotografiral Kieser, Maribor.

Panorama Lovrenca od Pušnika, parni žagi

prispeval žomašter, vstavljeno 20.02.2011 22:31, spremenjeno 21.02.2011 08:47

Zanimivi razglednici, ki se razlikujeta po barvnem toniranju, je založil H. Boldin, trgovec v Lovrencu. Prva je bila poslana 1.IX. 1915, druga ni bila poslana.
Pod farno cerkvijo je vidno poslopje prve lovrenške parne žage Gaj, ki je obratovala v letih 1908 do 1918. Bila je v lasti švicarskega podjetja Sutter - Roussy. Po prvi vojni so žago razstavili in jo preselili v Bosno.
Desno od nje, nekako v sredini slike pa je Kasjokova parna žaga, druga po vrsti v Lovrencu, ki je obratovala v času od 1909 do 1914. Postavil jo je Franc Pajtler, po domače Kasjok z Recenjaka (vnuk planinskega kralja).
Posnetek na razglednici je očitno nastal v času, ko je bil razrez hlodovine na žagah v polnem zamahu, saj so ob obeh velike skladovnice ("štosi") desk.

S Kumna

prispeval Pohorc, vstavljeno 20.02.2011 21:08, spremenjeno 20.02.2011 21:10

Napisana 14.9.1930.

Sv. Lovrenc na Pohorju pred letom 1930

prispeval žomašter, vstavljeno 20.12.2010 20:28, spremenjeno 20.12.2010 20:33

Razglednica je bila poslana leta 1929. Založnik ni znan. Na njej je viden Juršnikov tajht z okolico.

Juršnikov tajht

prispeval žomašter, vstavljeno 19.12.2010 20:15, spremenjeno 19.12.2010 20:18

Razglednica je bila poslana 28.5.1906. Na njej je Juršnikov tajht, včasih smo mu rekli tudi "forški tajht". V ozadju je cerkev sv. Radegunde, Šmelcerjevo, Pernatovo...
Objavo razglednice je dovolil njen lastnik gospod Branko Muršič.

S Kumna

prispeval Pohorc, vstavljeno 17.11.2010 19:38, spremenjeno 18.11.2010 10:00

Poslana leta 1906. Fotograf Clement Neumüller z Dunaja.

GORNJA LEŠNIKOVA ŽAGA

prispeval žomašter, vstavljeno 05.11.2010 18:17, spremenjeno 05.11.2010 18:28

Fotografija je nastala med 2. svetovno vojno. Na njej je gornja Lešnikova žaga, najstarejša industrijska žaga v Lovrencu, ki jo je Lešnik zgradil leta 1900 (KOZOL).

NOTRANJOST CERKVE SV. LOVRENCA

prispeval žomašter, vstavljeno 16.04.2010 20:46, spremenjeno 16.04.2010 20:50

Založnik ni znan. Napisana je bila 26.4.1913 in poslana znanemu Lovrenčanu Jakobu Pauliču - Sadoniku. Verjetno je kres imel kakšen narodnozavedniški pomen.

PANORAMA LOVRENCA OD JAKOPIČA

prispeval žomašter, vstavljeno 10.02.2010 20:47, spremenjeno 10.02.2010 21:05

Prva je bila izdelana leta 1912 v ateljeju Albina Sussitza v Gradcu, poslana 13.3.1913, založnik Rudolf Kukowitsch iz Lovrenca. Na levi od kmetije Jakopič je med smrekami viden dimnik. Pripadal je parni žagi, drugi po vrsti v Lovrencu, ki je obratovala v času od 1909 do 1914. Postavil jo je Franc Pajtler, po domače Kasjok z Recenjaka (vnuk planinskega kralja). Stavbo so podrli v šestdesetih letih prejšnjega stoletja.
Druga je bila napisana 16.7.1917, založnik ni znan.

PANORAMA LOVRENCA OD JAKOPIČA

prispeval žomašter, vstavljeno 10.02.2010 20:36, spremenjeno 10.02.2010 20:51

Prva ima poštni žig 7.22.1907, založnik ni znan.
Druga je bila poslana 18. 6. 1915, založnik Albin Sussitz, Graz.

ZGORNJI IN SPODNJI TRG

prispeval žomašter, vstavljeno 27.01.2010 22:02

Izdelana v času po prvi svetovni vojni, založnik J. Boldin, Sv. Lovrenc na Pohorju.

Lovrenc pozimi

prispeval žomašter, vstavljeno 10.01.2010 10:15, spremenjeno 10.01.2010 10:23

Prva je bila napisana 8.2.1933, druga ni bila poslana. Založnik ni znan.

Lovrenc pozimi

prispeval žomašter, vstavljeno 10.01.2010 10:00, spremenjeno 10.01.2010 10:05

Razglednica je bila napisana 18.8.1911. Založnik ni znan.

Lovrenc pozimi - cerkev Sv. Radegunde

prispeval žomašter, vstavljeno 10.01.2010 09:57, spremenjeno 10.01.2010 10:07

Razglednica je bila napisana 19.1.1917. Založnik ni znan.

Spodnji trg

prispeval žomašter, vstavljeno 10.07.2009 08:20

Poslana med drugo svetovno vojno, založnik ni znan.

Zgornji trg

prispeval žomašter, vstavljeno 10.07.2009 08:18

Napisana 21.6.1937, založil Otmar Forneci.

Zgornji trg

prispeval žomašter, vstavljeno 10.07.2009 08:16

Napisana 10.8.1931, izdelal Heliomax v Mariboru.

Spodnji trg pozimi

prispeval žomašter, vstavljeno 10.07.2009 08:12, spremenjeno 10.01.2010 10:10

Napisana 19.1.1941, založnik ni znan.

Zgornji trg pozimi

prispeval žomašter, vstavljeno 10.07.2009 08:05, spremenjeno 10.01.2010 10:08

Žig 11,1,1926, založnik ni znan.

Zgornji trg

prispeval Pohorc, vstavljeno 24.06.2009 15:52

Poslana 1929, založnik Jäger.

Zgornji trg

prispeval žomašter, vstavljeno 10.07.2009 08:02

Žig 9.8.1929, založnik ni znan.

Zgornji trg

prispeval žomašter, vstavljeno 10.07.2009 08:00

Neodposlana, izdelana okrog leta 1910, založnik Alois Jäger iz Lovrenca.

Spodnji trg

prispeval Pohorc, vstavljeno 24.06.2009 15:45, spremenjeno 24.06.2009 17:02

Poslana 1911.

Pod cerkvijo sv. Lovrenca je zrasla naselbina, ki je dobila leta 1222 od štajerskega vojvode Leopolda IV. Babenberžana trške pravice in tako postala edini trg na Pohorju. Iz prvotnega jedra naselbine Zgornjega trga se je naselje razširilo v Spodnji trg , kjer je že pred letom 1381 stala cerkev sv. Križa. Pri njej je nižji plemič z Rdečega brega Nikolaj Rotenperger z zapuščino ustanovil jutranjo mašo. Zaradi sporov s šentpavelskim samostanom je trg 1407 požgal celjski oskrbnik mitnice na Muti Oto Pergauer. Trške sodnike so lovrenški tržani volili na Novega leta dan v župni cerkvi sv. Lovrenca. Prvi znani trški sodnik je Blaž Kramer, omenjen leta 1528. Trško pomirje je obsegalo dolinski svet med Radoljno in Slepnico ter med Kurjo vasjo in hribi nad župnijsko cerkvijo. Okoliški kmetje so še v polpretekli dobi imenovali njegove prebivalce Tržani.

Spodnji trg

prispeval žomašter, vstavljeno 10.07.2009 07:56

Žig 5.8.1906, založnik Heinrich Krapek, znan fotograf iz Maribora.

Spodnji in zgornji trg

prispeval žomašter, vstavljeno 10.07.2009 07:54

Napisana 24.12.1905, založnik Franz Novak.

Spodnji in zgornji trg

prispeval žomašter, vstavljeno 10.07.2009 07:52

Napisana 20.12.1900, založnik F. Novak iz Lovrenca.

Zgornji trg

prispeval žomašter, vstavljeno 10.07.2009 07:47, spremenjeno 10.07.2009 07:50

Žig 27.9.1901, založnik J. Michelitsch, trgovec v Lovrencu. Poslana je bila Jakobu Pavliču, po domače Sadoniku, zelo razgledanemu kmetu, lovrenškemu posebnežu.
Na manjši sliki levo spodaj je poštni urad, ki je bil ustanovljen leta 1850 in je bil v stavbi današnjega zdravstvenega doma. Kasneje so ga preselili v gasilski dom. Ko je bil ta leta 1944 porušen, je bil poštni urad začasno v Udrihovi hiši, od leta 1949 dalje pa v današnji stavbi.

Kolaž

prispeval Pohorc, vstavljeno 09.07.2009 16:54, spremenjeno 03.10.2010 19:59

Poslana 1. 5. 1937.

Pogled na trg od Zemloka

prispeval žomašter, vstavljeno 01.10.2009 21:44, spremenjeno 02.10.2009 15:37

Prva je bila napisana in poslana 13.11.1937, druga pa ni bila odposlana. Fotograf in založnik nista navedena.
Vse bolj je očitno, da sta razglednici nastali na podlagi posnetkov na fotografskih ploščah, ki jih je napravil Ivo Kvac. Iz pozabe jih je izbrskal Peter Sgerm, ki je našel plošče na podstrešju Kvacove hiše.
Kot zanimivost: na drugi razglednici je na levi v sredini podolgovato poslopje. V njem je bila v času od 1909 do 1914 parna žaga, druga po vrsti v Lovrencu. Postavil jo je Franc Pajtler, po domače Kasjok z Recenjaka (vnuk planinskega kralja). Stavbo so podrli v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, na tem mestu je zgradil hišo Ivan Vranc.

Peršlov križ

prispeval Pohorc, vstavljeno 09.07.2009 16:51, spremenjeno 03.10.2010 20:00

Poslana 4. 8. 1936, založil O. Forneci.

Panorama

prispeval Pohorc, vstavljeno 09.07.2009 16:49

Založil Rudolf Kukowitssch, fotografija Albin Sussitz, Graz, 1912/1913. Poslana med prvo svetovno vojno - žig od cenzure.

Kurja vas in Lovrenc

prispeval Pohorc, vstavljeno 30.10.2009 15:44

Med obema vojnama. Založil J. Boldin, foto: Kieser, Maribor.

Kurja vas

prispeval žomašter, vstavljeno 01.07.2009 21:50

Prva ni bila poslana, izdelana je bila v Kraljevini Jugoslaviji. Na hrbtni strani je napis: Naklada V. Weixl, Maribor.
Druga je kopija prve, vendar je bila izdelana med 2. svetovno vojno. Prav tako ni bila posalna. Na hrbtni strani je napis: Lorenzen am Bachern. Verlag W. Weixl und Soehne, Marburg a. d. Drau.

Nad Kurjo vasjo

prispeval Pohorc, vstavljeno 30.06.2009 18:02, spremenjeno 03.10.2010 20:01

Neposlana, na hrbtni strani je napisan datum 29. 7. 1939, založil Geratič.

Verjetno je Kurja vas najstarejši lovrenški zaselek, saj se je naselbina izoblikovala ob takrat pomembni srednjeveški prometni poti Fala - Činžat - Puščava - Kurja vas - Lehen - Podvelka; ta prometnica je zaobšla skoraj neprehoden Dravski gozd ob Dravi med Breznom in Falo. Do sedaj je najstarejši zapis Kurje vasi v šentpavelskemu urbarju iz leta 1290, ki omenja podložnika "Marquardus de Hunstorf", kateri je imel hubo na Ruti. Nekoliko naprej od Kurje vasi je ob Slepnici nastal zaselek Počivalnik (Rustat), kjer so si lahko utrujeni popotniki odpočili. Skozi stoletja je Kurja vas predstavljala skrajni severni del lovrenškega trga, tukaj so tudi na mostu čez Slepnico lovrenški sodniki predajali tržane, ki so storili hujše prekrške, sodnikom na Fali. Sorodno ime kot Kurja vas ima tudi višje ležeča Petelinja vas.

S Kumna

prispeval Pohorc, vstavljeno 30.06.2009 17:54, spremenjeno 30.06.2009 17:55

Poslana 12.9.1931.
Založil J. Boldin, foto Kieser, Maribor.

Spodnji trg

prispeval Pohorc, vstavljeno 24.06.2009 15:48, spremenjeno 24.06.2009 15:56

Poslana 1930.

Kiefferjeva tovarna kos in srpov

prispeval žomašter, vstavljeno 16.06.2009 21:01, spremenjeno 03.11.2010 21:11

Poslana 28.8.1914.
Na sliki je ribnik ("Kiferjev tajht") pri tovarni. Podpisan je lastnik tovarne Friedrich (Friderik) Kieffer, poslana pa je bila njegovi kasnejši ženi Weri Morocutti. Njen brat Anton Morocutti je po smrti Friderika Kiffereja (umrl leta 1930) postal leta 1934 ravnatelj mešane družbe, potem ko je koncern Krenbot-Redtenbacher iz Avstrije kupil večinski delež Kiefferjevega podjetja, ki je bilo leta 1932 zaradi neprimernega vodenja likvidirano in je proizvodnja začasno zastala.

Kiefferjeva tovarna kos in srpov

prispeval žomašter, vstavljeno 16.06.2009 20:57, spremenjeno 03.11.2010 12:06

Poslana okrog leta 1910, založnik Alois Jaeger iz Lovrenca.

Kiefferjeva tovarna kos in srpov

prispeval žomašter, vstavljeno 16.06.2009 20:56

Poslana 26.6.1916, založil Rudolr Kukowitsch iz lovrenca.
Podpisan je tedanji lastnik tovarne Friedrich Kieffer.

Kiefferjeva tovarna kos in srpov

prispeval žomašter, vstavljeno 16.06.2009 20:53

Napisana 14.12.1912, podpisan je Friedrich Kieffer.
Leta 1881 je obrate nekdanje fužine kupil Heinrich Kieffer, trgovec z železnino iz Nemčije. Že leto prej so tu začeli izdelovati srpe, Kieffer pa je uvedel še proizvodnjo kos. Leta 1897 je Heinrich Kieffer umrl, podjetje je prevzel njegov sin Friedrich in ga uspešno vodil do smrti 1930.
Na razglednici je poleg slike tedanjih obratov prikazana še razna priznanja, ki jih je dobila tovarna za kvalitetne izdelke na svetovnih razstavah .

S Koglarjevega vrha

prispeval Pohorc, vstavljeno 12.12.2009 17:53, spremenjeno 17.12.2009 16:45

Napisana 23. 6. 1939

S Koglarjevega vrha

prispeval Pohorc, vstavljeno 05.06.2009 14:54

Založil Jäger 1930.

S Kumna

prispeval Pohorc, vstavljeno 05.06.2009 14:50, spremenjeno 05.06.2009 15:03

Poslana 1932, založil V. Weixl, Maribor.

Pogled na trg

prispeval Pohorc, vstavljeno 09.07.2009 16:46, spremenjeno 03.10.2010 20:02

Žig 30. 4. 1900. Založil Adam Autor.

Pogled na Lovrenc z vzhodne strani

prispeval Pohorc, vstavljeno 15.04.2009 13:09, spremenjeno 05.06.2009 14:40

Poslana leta 1923.

Pogled z Rdečega brega z osnovnimi navigacijskimi navodili

prispeval Pohorc, vstavljeno 07.05.2009 15:29

Brez letnice, založil J. Boldin, poslana pred II. svetovno vojno.

Panorama Lovrenca z juga

prispeval žomašter, vstavljeno 29.04.2009 09:19, spremenjeno 29.04.2009 09:20

Poslana 30.7.1926, založnik R. Kukowitsch iz Lovrenca. Ime kraja je že v slovenščini, v oklepaju je dodano novo ime, ki se je kasneje uprabljalo v stari Jugoslaviji.

Panorama Lovrenca z juga

prispeval žomašter, vstavljeno 29.04.2009 09:16, spremenjeno 29.04.2009 09:20

Poslana 16.7.1921, tiskana nedvomno med prvo svetovno vojno, založnik Rudolf Kukowitsch iz Lovrenca.

Panorama Lovrenca z juga

prispeval žomašter, vstavljeno 29.04.2009 09:13

Poslana leta 1915, založnik Rudolf Kukowitsch iz Lovrenca.

Pogled na Lovrenc z južne strani

prispeval Pohorc, vstavljeno 21.04.2009 22:38, spremenjeno 28.04.2009 16:14

Razglednica je nastala pred letom 1918, poslana leta 1922.

Panorama Lovrenca z Rdečega brega

prispeval žomašter, vstavljeno 28.04.2009 14:57

Poslana 31.5.1928. V sredini je napis (prevod iz nemščine): 1927, posnetek Franz Knollmueller, Graz. Založnik R. Kiessler, Stallhofen. V resnici gre za enako panoramsko sliko Lovrenca kot sta tisti iz leta 1909 in 1924, vendar z malo drugačnim izrezom (manjkajo hiše na levi) in zato z malenkostno povečavo. Ime kraja pa je že spremenjeno.

Panorama Lovrenca z Rdečega brega

prispeval žomašter, vstavljeno 28.04.2009 14:47

Poslana 9.7.1924, založil J. Boldin iz Lovrenca. Gre za kopijo razglednice iz leta 1909 (objavil Pohorc). Ime kraja je v slovenščini, tudi založnik se je preimenoval v J. Boldin (prej Hans Boldin).

Pogled na trg z Rdečega brega

prispeval Pohorc, vstavljeno 27.04.2009 13:48, spremenjeno 28.04.2009 16:07

Neposlana, tiskana 1909, založil H. Boldin.

Lovrenc proti severu

prispeval žomašter, vstavljeno 27.04.2009 12:50

Poslana 8.8.1907, založnik ni znan. Med današnjim Gajem in kmetijo Kramberger (pri pekarni) je bil tedaj še gozd.

Lovrenške žage

prispeval žomašter, vstavljeno 26.04.2009 18:52

Poslana 19.6.1916, založnik R. Kukowitsch iz Lovrenc. V sredini na vrhu je morda fabriška žaga, desno ob njej spodnja Bednikova pri Zgermu, v sredini morda Moravtov ali Ahejev jez. Ostalo ni znano.

Lovrenška žaga

prispeval žomašter, vstavljeno 26.04.2009 18:47

Poslana 19.8.1906, založnik ni znan.

Litografija lovrenške žage

prispeval žomašter, vstavljeno 26.04.2009 18:45

Poslana 21.9.1900, založnik Hans Boldin iz Lovrenca.

Parna žaga GAJ - notranjost

prispeval žomašter, vstavljeno 26.04.2009 10:45, spremenjeno 26.04.2009 18:46

Razglednica je bila tiskana 1909, založnik Hans Boldin iz Lovrenca. Žaga je imela dva polnojarmenika, tri cepilke, pet cirkularjev in čelilnikov. Njena letna zmogljivost je bila 8000 kubikov hlodovine.

Parna žaga GAJ

prispeval žomašter, vstavljeno 26.04.2009 10:39, spremenjeno 26.04.2009 10:40

Razglednica je bila poslana 16.3.1909, založnik ni znan. Je žal slabo ohranjena, a zelo redka. Na njej je manjša stavba, postavljena zadaj za glavno stavbo žage, ki je stala prečno proti domačiji Šketa. V ozadju je Recenjak. Možno je, da gre za spodnjo postajo tovorne žičnice z lesnim skladiščem ("holcplac")

Parna žaga-GAJ

prispeval Pohorc, vstavljeno 25.04.2009 16:08, spremenjeno 15.06.2009 03:13

Razglednica je bila poslana leta 1909.

Prva parna žaga v Lovrencu. Obratovala je v letih 1908 do 1918. Lastnik švicarsko podjetje Sutter - Roussy. Po vojni so žago razstavili in jo preselili v Bosno.

Litografija Lovrenca nad Mariborom

prispeval žomašter, vstavljeno 24.04.2009 20:37, spremenjeno 15.06.2009 03:11

Poslana 19.11.1899. Založil in tiskal C. Jurischek, Kunstverlag AG, Salzburg.
Dodana razglednica je na hrbtni strani povsem prazna.(Pohorc)

Litografija Lovrenca nad Mariborom

prispeval žomašter, vstavljeno 24.04.2009 13:58

Poslana je bila 25.7.1898. Založnik in tiskar nista navedena.

Litografija Lovrenca nad Mariborom

prispeval žomašter, vstavljeno 24.04.2009 08:59, spremenjeno 24.04.2009 13:55

Poslana 17.10.1898. Nastala je verjetno že kakšno leto prej v Umetniškem zavodu Karla Schwidernocha na Dunaju.

Penzion Bitner

prispeval Pohorc, vstavljeno 22.04.2009 12:51, spremenjeno 22.04.2009 13:03

Prva razglednica je nastala 1909. Druga ni bila odposlana in je brez datuma, verjetno pa je nastala ob podobnem času.

Lovrenc proti severu

prispeval žomašter, vstavljeno 22.04.2009 07:35, spremenjeno 27.04.2009 12:41

Razglednica poslana 4.10.1912, založil Alois Jaeger. V ozadju za Tarjenkovo domačijo je vidna streha parne žage GAJ (v modri barvi) poleg Šketeja, ki je obratovala od 1908 do 1918. Na zgornjem robu pobočja nad sedanjim Gajem (ki je bilo tedaj še vso poraščeno z gozdom) je viden steber 4 km dolge tovorne žičnice ("drozalpon"), po kateri so spuščali hlode z Recenjaka do omenjene žage.

Notranjost cerkve Sv. Lovrenca

prispeval Pohorc, vstavljeno 21.12.2009 18:09

Založil Heliosax. Narejena verjetno med vojnama.

Notranjost cerkve Sv. Lovrenca

prispeval Pohorc, vstavljeno 01.04.2010 18:45, spremenjeno 03.10.2010 20:03

Napisana 23. 1. 1917.

Župnijska cerkev

prispeval Pohorc, vstavljeno 15.04.2009 13:08, spremenjeno 05.06.2009 14:37

Poslana v času Kraljevine SHS.