Podstrešni arhiv

Arhiv gradiv iz naših krajev, ki jih želimo ohraniti dostopne ljudem, da bi se zavedali bogastva naše dediščine, zanimanja in sposobnosti ljudi. Prebrskajte zbrane zanimivosti s pomočjo menija na desni.
Vabljeni k sodelovanju s posredovanjem novega gradiva.

100-letnica Čebelarskega društva Lovrenc na Pohorju

prispeval Anžej Bečan, vstavljeno 23.11.2021 07:33

Zbornik ob 100-letnici Čebelarskega društva Lovrenc z bogato vsebino: zgodovino, nagovori, zanimivostmi, predstavitvijo aktivnih čebelarjev, vrstah medu in drugih čebeljih pridelkih.

Urednik izdaje je Vlado Pušnik.

Fotografije s praznovanja obletnice na slovenskem čebelarskem prazniku.

 

 

 

 

 

 

Zbornik ob 100-letnici ČD Lovrenc

60-letnica združitve LD Puščava in LD Sv. Lovrenc

prispeval LD Puščava, vstavljeno 25.09.2013 10:36

V letu 2012 so lovci praznovali 60-letnico združitve LD Puščava in LD Sv. Lovrenc na Pohorju v LD Puščava. Zbornik povzema delovanje v prvih petdesetih letih in podrobneje predstavlja aktivnosti zadnjih desetih let.
V prilogi je tudi skupinska slika članov lovske družine ob tej obletnici.

 

Zbornik ob 60-letnici združitve LD Puščava in LD Sv. Lovrenc

Kronika ob 80-letnici godbe na pihala

prispeval Anžej Bečan, vstavljeno 06.07.2013 08:00

Lovrenška gasilska godba, današnja Godba na pihala PGD Lovrenc na Pohorju, je nastala iz Skačejeve kapele (godbe). Sestavljali so jo kapelnik Franc Skačej in njegovih devet sinov. Imeli so svoje instrumente, vaje pa kar v domači gostilni. Igrali so na porokah, veselicah, procesijah in ob podobnih priložnostih. Po smrti očeta Franca je mesto kapelnika prevzel sin Štefan, ki je k sodelovanju povabil še druge fante iz domače fare. Instrumenti so bili na razpolago, le igrati se je bilo potrebno naučiti. Okoli leta 1930 je godba že imela prve nastope v novi zasedbi.

80-letnica-godbe-na-pihala.pdf

Kronika PD Lovrenc ob 40-letnici

prispeval Anžej, vstavljeno 30.04.2010 07:05, spremenjeno 30.04.2010 07:07

Kronika delovanja planinskega društva od ustanovitve 1970 do 2010. Iz društvenih arhivov spisal aprila 2010 Franc Bečan.

kronikapd.pdf

Ob 100-letnici gasilskega društva

prispeval Pohorc, vstavljeno 31.12.2009 14:56, spremenjeno 31.12.2009 15:04

100 let Gasilskega društva Lovrenc na Pohorju 1877-1977, izdalo Gasilsko društvo Lovrenc na Pohorju, 1977. Tekst je na podlagi kronike gasilskega društva in krajevnih zgodovinskih virov pripravil Drago Vresnik.

100-let-gasilskega-drustva.pdf