Podstrešni arhiv

Arhiv gradiv iz naših krajev, ki jih želimo ohraniti dostopne ljudem, da bi se zavedali bogastva naše dediščine, zanimanja in sposobnosti ljudi. Prebrskajte zbrane zanimivosti s pomočjo menija na desni.
Vabljeni k sodelovanju s posredovanjem novega gradiva.

Katastrska občina Lovrenc

prispeval Pohorc, vstavljeno 19.10.2013 13:39

Franciscejski kataster za Štajersko je nastal v letih 1820 –1825, v času vladanja avstrijskega cesarja Franca I. Večina map je risana v merilu 1:2880, risali pa so jih vojaki in zemljemerci. Kataster, ki je nekoč služil davčnemu popisu, je danes dragocen vir za poznavanje naših krajev v prvi polovici 19. stoletja. 

Tukaj si lahko ogledate mape za katastrske občine: Lovrenc, Činžat, Ruta, Kumen, Recenjak in Rdeči breg. Vse mape so nastale leta 1825. 

Katastrska občina Činžat

prispeval Pohorc, vstavljeno 19.10.2013 13:38

Katastrska občina Ruta

prispeval Pohorc, vstavljeno 19.10.2013 13:37

Katastrska občina Kumen

prispeval Pohorc, vstavljeno 19.10.2013 13:34

V dokumentu je še 8 slik. Prikaži še preostale slike.

Katastrska občina Recenjak

prispeval Pohorc, vstavljeno 19.10.2013 13:33

Katastrska občina Rdeči breg

prispeval Pohorc, vstavljeno 19.10.2013 13:31

V dokumentu je še 3 slik. Prikaži še preostale slike.

Legenda

prispeval Pohorc, vstavljeno 19.10.2013 13:30