Podstrešni arhiv

Arhiv gradiv iz naših krajev, ki jih želimo ohraniti dostopne ljudem, da bi se zavedali bogastva naše dediščine, zanimanja in sposobnosti ljudi. Prebrskajte zbrane zanimivosti s pomočjo menija na desni.
Vabljeni k sodelovanju s posredovanjem novega gradiva.

Dom pri sv. Treh kraljih

prispeval Peter Sgerm, vstavljeno 02.04.2014 19:37

Fotografije so bile posnete, 18. 8. 1935, ob slavnostnem odprtju Doma pri sv. Treh kraljih. Dom je bil v lasti slovenskobistriške podružnice Slovenskega planinskega društva.

Avtor fotografij Ivo Kvac.

 

Mariborski koči

prispeval Peter Sgerm, vstavljeno 31.03.2014 19:12

 Avtor fotografij Ivo Kvac.

Osnovne informacije o obeh kočah dobite na tej strani.

Ruška koča, Vila Planinka, Čandrov dom

prispeval Peter Sgerm, vstavljeno 26.03.2014 19:17

 Avtor fotografij Ivo Kvac.

Osnovne informacije o vseh treh kočah lahko dobite na tej strani.

Senjorjev dom

prispeval Peter Sgerm, vstavljeno 25.03.2014 18:55

 Avtor fotografij Ivo Kvac.

Krst nove gasilske brizgalne

prispeval Peter Sgerm, vstavljeno 17.03.2014 21:17

V nedeljo, 4. avgusta 1935, je bilo v Lovrencu veliko gasilsko slavje, ki so se ga udeležili tudi gasilci iz gasilske župe Maribor – desni breg. Tega dne je lovrenška gasilska četa svečano krstila novo motorno brizgalno. Krstil jo je mariborski stolni prošt Maks Wraber, njene botre pa so bile gospe Kvacova in Lavrićeva ter gospodiična Zora Skrbinjek.

Fotografije so iz zbirke Iva Kvaca, ki je bil v tem času predsednik lovrenškega gasilskega društva.

Koča na Klopnem vrhu

prispeval maček, vstavljeno 28.04.2009 20:19, spremenjeno 01.12.2009 22:58

Slika iz let pred 2. svetovno vojno. Foto I. Kvac.

Zimska idila proti Foko

prispeval maček, vstavljeno 22.04.2009 20:57, spremenjeno 23.04.2009 17:24

Fotografije so najverjetneje iz 30-ih let prejšnjega stoletja. Avtor Ivo Kvac. Pripete fotografije so nastale z računalniško obdelavo originalnega negativa na stekleni plošči, velikosti 10x15cm.

Lovrenc z Zemlokovega brega in Pušnikovega brega

prispeval maček, vstavljeno 22.04.2009 21:02, spremenjeno 11.11.2009 19:57

Predvidevam, da so posnetki iz 30-ih letih prejšnjega stoletja. Fotografiral je najverjetneje Ivo Kvac. Pripete slike so nastale z digitalizacijo steklenega negativa 10x15cm.