Podstrešni arhiv

Arhiv gradiv iz naših krajev, ki jih želimo ohraniti dostopne ljudem, da bi se zavedali bogastva naše dediščine, zanimanja in sposobnosti ljudi. Prebrskajte zbrane zanimivosti s pomočjo menija na desni.
Vabljeni k sodelovanju s posredovanjem novega gradiva.

Lovrenško osvobojeno ozemlje, Ivan Požauko 1974

prispeval Anžej Bečan, vstavljeno 26.03.2023 14:57

Brošura o zgodovini NOB na ozemlju Lovrenca izdana 1974 ob 30-letnici Svobodnega ozemlja na Pohorju in proslavi krajevnega praznika.

Poglavja:
I. Odpor v letih 1941—1944 (Drago Vresnik)
II. Lovrenc na Pohorju v letih okupacije, pred nastankom osvobojenega ozemlja.
III. Partizanske akcije in načrt za. napad.
IV. Organizacija ljudske oblasti in vojaške uprave na osvobojenem ozemlju.
V. Uničenje lovrenškega osvobojenega ozemlja in ponovni prihod okupatorja

lovrenskoosvobojenoozemlje1974.pdf

Naša kronika

prispeval Anžej Bečan, vstavljeno 16.11.2021 09:10, spremenjeno 26.11.2021 10:11

 Publikacija Draga Vresnika iz leta 1967. V prvi številki obravnava krajevna in rodbinska imena, v drugi kmečko naselitev in kmetijsko gospodarstvo. Načrtovanih je bilo deset številk a sta izšli samo dve.

Naša kronika št. 1 - 1967
Naša kronika št. 2 - 1967

Jezernik

prispeval Drago Vresnik, Alenka Deutsch, vstavljeno 10.04.2020 17:47

Pravljica o Jezerniku, ki jo je po pripovedi pastirja Šimna Kamenika in lovca Martina z Vrelenka zapisal Drago Vresnik ter ilustrirala Alenka Križnik Deutsch.

jezernik.pdf

Pravljica o cerkvi sv. Radegunde

prispeval Pohorc, vstavljeno 11.12.2014 20:27

 Franc Pahernik, Pravljica o cerkvi sv. Radegunde, Popotnik, letnik IV, številka 6, 25. 3. 1883, Maribor, str. 91-92.

Mavricij Zgonik

prispeval Pohorc, vstavljeno 06.12.2014 13:48

 Članek o ropanju pa tudi pogozdovanju gozdov okoli Lovrenca v 19. stoletju.

Mavricij Zgonik: Delež falske graščinske posesti pri razvoju gospodarstva in preoblikovanju pokrajine na lovrenškem in ruškem Pohorju v 19. stoletju, Časopis za zgodovino in narodopisje, I. zvezek, Založba obzorja Maribor, 1972, str. 75-99.

 

zgonik-ma.pdf

Otvoritev Doma čebelarjev

prispeval Pohorc, vstavljeno 26.11.2014 19:55

Članek o delovanju lovrenške Čebelarske družine in otvoritvi čebelarskega doma.

VIR: Slovenki čebelar, št 10. 1. oktober 1996, str. 261-263.

slovenski-cebelar.pdf

Jože Curk: Lovrenc na Pohorju in njegova okolica

prispeval Pohorc, vstavljeno 19.02.2014 14:31

 Umetnostno-zgodovinski pregled nekaterih pomembnejših stavb na Lovrenškem.

Vir: Kronika, časopis za slovensko krajevno zgodovino, letnik XXXIII, Ljubljana, 1984, str. 19-23. 

curk-lovrenc-na-pohorju.pdf

Praznovanje 900-letnice, časopis Naš glas

prispeval Anžej, vstavljeno 21.09.2013 14:13, spremenjeno 17.11.2013 16:40

Dve posebni številki časopisa Naš glas o prireditvah ob praznovanju 900-letnice iz arhiva gospe Milene Pečnik.

Prva izdaja iz začetka leta 1991 za napovedjo celoletnih dogodkov in kratko zgodovino Lovrenca. V nadaljevanju so predstavljena društev in skupina: folklorna skupina, gasilska godba na pihala, MPZ Gozdar, Vigred, planinsko društvo, lovska družina Puščava, aktiv kmečkih žena, gasilsko društvo, TVD Partizan, strelska družina, čebelarji, taborniki, turistično društvo.

Druga posebna številka pa je posvečena septemberski osrednji prireditvi ob praznovanju.

Naš glas, januar 1991
Naš glas, september 1991

Pravljica o Črnem jezeru

prispeval Pohorc, vstavljeno 06.10.2013 20:27

Pravljica o Črnem jezeru, ki jo je napisal Drago Vresnik in likovno opremila Alenka Jaš. Kot podlistek Večera je izhajala  v novembru in decembru leta 1964.

crno-jezero.pdf

Praznovanje 900-letnice, scenarij

prispeval Pohorc, vstavljeno 21.09.2013 16:51

 Scenarij za proslavo ob 900-letnici prveoomembe kraja.

scenarij-za-proslavo.pdf

Dr. Leon Brunčko: Križi in težave

prispeval Pohorc, vstavljeno 15.08.2013 17:41

 Povest z lovrenškega Pohorja, ki jo je leta 1929 objavil časopis Domovina.

krizi-in-tezave.pdf

Lovrenško Pohorje

prispeval Anžej, vstavljeno 14.01.2012 14:05

Prospekt o dosežkih in načrtih razvoja turizma v Lovrencu in okolici.
Izdalo TD Lovrenc okoli 1974.

lovrenskopohorje.pdf

Letovišče Sv. Lovrenc nad Mariborom na Štajerskem

prispeval Pohorc, vstavljeno 08.12.2009 17:11, spremenjeno 08.12.2009 17:12

Verjetno prvi turistični prospekt Lovrenca: Sommerfrische St. Lorenzen ob Marburg in Steiermark, Herausgegeben vom Verschönerungsverein St. Lorenzen ob Marburg in Steiermark, K. k. Hoftheater-Druckerei, Wien. Leto izdaje 1902 ali 1903.

sommerfrische-st.-lorenzen.pdf

Fran Mišič: Izbrane pesmi pohorskega pevca Jurija Vodovnika (1791-1858)

prispeval Pohorc, vstavljeno 09.11.2009 19:15

Prva monografija o Juriju Vodovniku, ki jo je izdal dr. Fran Mišič (1881-1971). Mišič je z zbiranjem Vodovnikovih pesmi nadaljeval tudi po vojni, gre mu tudi zasluga za postavitev Vodovnikovega spomenika na Skomarju.

Fran Mišič: Izbrane pesmi pohorskega pevca Jurija Vodovnika (1791-1858), samozaložba, Maribor, 1941.

vodovnik.pdf

Predlog muzeja na prostem

prispeval Pohorc, vstavljeno 21.08.2009 15:22, spremenjeno 21.08.2009 15:56

Članek o tem, kako bi bilo možno izkoristiti kulturno in zgodovinsko dediščino kraja. Maja Kanop: Predlog muzeja na prostem v Lovrencu na Pohorju, Glasnik Slovenskega etnološkega društva, letnik 39, številka 1,1999, str. 18- 25.

predlog-muzeja-na-prostem-v-lovrencu.pdf

Zbirka zgodovinskih črtic o Puščavi

prispeval Pohorc, vstavljeno 12.08.2009 12:28

Ivan Skuhala: Župnija in božja pot Device Marije v Puščavi. Krajepisno-zgodovinske črtice. Založil župnijski urad v Puščavi, Maribor, 1881.
Knjižica je bila namenjena romarjem v Puščavo in je leta 1904 doživela še ponatis.

ivan-skuhala.pdf

Umetnostnozgodovinski opis cerkve v Puščavi

prispeval Pohorc, vstavljeno 12.08.2009 12:25

Marijan Zadnikar: Spomeniki cerkvene arhitekture in umetnosti, Mohorjeva družba v Celju, 1973, str. 150-152.

puscava-na-pohorju.pdf

Osnovni podatki o Lovrencu pred drugo svetovno vojno

prispeval Pohorc, vstavljeno 10.08.2009 13:12

Občina Sv. Lovrenc na Pohorju po Krajevnem leksikonu Dravske banovine, Ljubljana, 1937, str. 424-425.

leksikon-dravske-banovine.pdf

Tavžičeve vile

prispeval Pohorc, vstavljeno 09.07.2009 18:59

Ena izmed variant lovrenške pravljice o Tavžičevih vilah. Reprint originalne izdaje, ki je izšla leta 1944 kot 84. zvezek Slovenčeve knjižnice: Jože Tomažič: Pohorske bajke, Mohorjeva družba, Celje, 1990, str. 28-30.

tavziceve-vile.pdf

Grb občine Lovrenc na Pohorju

prispeval Pohorc, vstavljeno 15.05.2009 16:03

Vir: Rinaldo Stanič - Tadej Jakopič: Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin, Heraldica Slovenica, Ljubljana 2005, str. 167 - 169.

Zaradi dobronamernih namenov se bo vpisovalec izognil komentarjem, mislil si bo pa svoje.

grbi.pdf

Jurij Vodovnik: Pesem o lovrenškem Tončku

prispeval Pohorc, vstavljeno 29.04.2009 16:46

V zvrhan koš pesmi pohorskega pesniškega samouka Jurija Vodovnika (1789 - 1858) sodi tudi Pesem o lovrenškem Tončku, ki je bila prvič objavljena v delu dr. Frana Mišiča: Jurij Vodovnik, Maribor, 1959. V dokumentu je njen digitalni zapis iz knjige: Jurij Vodovnik, Pesmi, zbral, uredil in opremil Anton Gričnik, Ljubljana, 2004, str. 140-143.

pesem-o-lovrenskem-toncku.pdf

Jakob Paulič - Sadonik: Povest dveh bratov

prispeval Pohorc, vstavljeno 25.04.2009 15:26, spremenjeno 25.04.2009 15:28

Ulrik Jakob Paulič (1876 - 1948) po domače Sadonik je večkrat pošiljal svoje prispevke Slovenskemu gospodarju - časopisu, ki je bil med kmeti na slovenskem Štajerskem zelo priljubljen. Objavljal je pod vzdevkom "Kmet s Pohorja" , po romanju v znameniti Santiago de Compostela v Španiji, pa tudi pod psevdonimom "Kompostelski". Leta 1933 je objavil Povest dveh bratov z zanimivim etnološkim uvodom in seveda poučnim koncem.

povest-dveh-bratov.pdf

Rudolf Badjura: Pohorje. Praktičen vodnik po Podravju.

prispeval Pohorc, vstavljeno 24.04.2009 07:04, spremenjeno 24.04.2009 07:06

Leta 1924 je izšel prvi slovenski planinski in turistični vodič po Pohorju. Napisal ga je Rudolf Badjura ( 1889 -1963 ), ki je znan tudi kot prvi slovenski učitelj smučanja. Smučarska strast ga je gnala, da je pozimi dvakrat prehodil na smučeh Pohorje od Mariborske koče do Male Kope in prav preroško označil teren okoli Rogle kot naravnost idealen za smučanje.
Dokument vsebuje strani iz njegovega dela, ki so povezani z Lovrencom in njegovo planinsko okolico.

badjura-pohorje.pdf