Mesečne vozovnice za leto 2015/16

torek, 18. avgusta 2015, avtor Turistično društvo Lovrenc

OBVESTILO O AVTOBUSNIH MESEČNIH VOZOVNICAH ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016

Za avtobusno mesečno vozovnico za šolsko leto 2015/2016 potrebujete naslednje:

  1. izpolnjeno Vloga za izdajo subvencionirane mesečne vozovnice (obrazec lahko dvignete na sedežu Mance),
  2. vlagatelj lahko predloži izpolnjeno in potrjeno vlogo s strani izvajalca vzgojno-izobraževalnega oziroma študijskega programa ali pa k izpolnjeni vlogi priloži potrdilo o vpisu.
  3. vlagatelji, ki že imajo vozovnice prinesejo zraven vloge tudi staro mesečno karto, da jo pošljemo skupaj z vlogo v Maribor.
  4. vlagatelji, ki vozovnice še nimajo pa morajo zraven vloge prinesti tudi sliko.
  5. Izdelava nove mesečne karte znaša 2,50 €, cena vozovnice pa 25,00 €.

Vlagateljem priporočamo, da tisti, ki imajo šolo v Mariboru za relacijo izstopno postajališče pišejo samo Maribor. Prav tako, tisti, ki imajo stalno prebivališče v Lovrencu na Pohorju pišejo vstopno postajališče Lovrenc na Pohorju – pokopališče.

Obrazce že lahko dvignete in potrjene in izpolnjene oddate v Manci.

ODPIRALNI ČAS MANCE:
PONEDELJEK,TOREK,ČETRTEK od 7.00 do 15.00 ure
SREDA od 7.00 do 16.00 ure
PETEK od 7.00 do 14.00 ure.

Za dodatne informacije lahko pokličete na telefon 02/671-95-47.

Podrobnosti in vlogo za subvencijo lahko najdete na spletni strani prevoznika Arriva.

TURISTIČNO DRUŠTVO
LOVRENC NA POHORJU
Cesta vstaje 1
2344 LOVRENC NA POHORJU