Gozdarska dela na območju Lovrenških jezer

objava 04. 04. - 11. 04. 2019, avtor Zavod RS za varstvo narave

V okviru projekta "Life to grasslands" se od avgusta do konca leta 2019 na območju Pohorja izvajajo gozdarska dela odstranjevanja zarasti. V tem času bodo na območju med Roglo in Lovrenškimi jezeri ter naprej do Ribniškega jezera za krajša obdobja zaprte planinske poti zaradi varnosti pri delu. 

Lokacije planinskih poti, kjer se bo v prihodnje transportiralo panje in drevesno zarast (hlodovina, sečni ostanki) so: Jezerski vrh, Javorič – Planinka, Mulejev vrh, Ostruščica, Kraguljišče, Turn, Volovica, Obrolovo, Trije žeblji. Po zaključenih delih na posameznih lokacijah bodo planinske poti vzpostavljene v prvotno stanje (sanirane) s strani izvajalcev del.

Podrobnosti v priloženem obvestilu za javnost.

 
© foto Breda H.
 

Priloge: