Medgeneracijski dnevni center

ponedeljek, 5. avgusta 2013, avtor Sabina Šmon

Medgeneracijski dnevni center Lovrenc na Pohorju je nastal pod okriljem Društva Zavetje iz Ruš, ki je bilo ustanovljeno leta 2011, predvsem zaradi zagotavljanja različnih oblik pomoči na enem mestu. Primarno Društvo Zavetje zagotavlja pravno pomoč in storitve vsem skupinam ljudi, predvsem pa socialno šibkejšim.

Tekom dveh let smo razvili še druge dejavnosti, kot so:

  • izvajanje aktivnosti za preživljanje prostega časa v lokalnem okolju za vse generacije,
  • izvajanje aktivnosti za ohranjanje socialnih stikov,
  • razvijanje in izvajanje prostovoljnega in socialno preventivnega dela,
  • organiziranje raznih predavanj in svetovanj,
  • izvajanje mediacije,
  • pomoč pri hišnih opravilih, urejanju okolice ter manjša vzdrževalna dela.


Druženje v dnevnem centru

Z letošnjim letom  smo pričeli širiti svojo dejavnost tudi v občino Lovrenc na Pohorju, in sicer z ustanovitvijo Medgeneracijskega dnevnega centra, ki je začel delovati konec meseca maja 2013. Ustanovitev dnevnega centra je velika pridobitev za starejše, saj je potreba po druženju in aktivnem preživljanju prostega časa starostnikov zelo velika. Uvodno predstavitev in začrtano delovanje dnevnega centra smo predstavili starejšim v Kulturnem domu Lovrenc na Pohorju.
Zelo smo bili veseli, da so naše udejstvovanje in željo, da starostnikom zagotovimo čim lažjo in aktivno starost, podprli tudi župan, patronažna medicinska sestra, Center za socialno delo Ruše, Društvo upokojencev Lovrenc na Pohorju ter seveda vsi prisotni.

V Dnevnem centru, ki je odprt vsak torek in četrtek med 9.00 in 12.00, izvajamo različne aktivnosti. V prvi vrsti upoštevamo predvsem želje uporabnikov, hkrati pa izvajamo tudi svetovalno izobraževalne programe. Zelo radi pojemo ljudske in stare pesmi, saj se ob njih podoživljajo časi iz mladosti. Veseli smo, da se z nami druži tudi harmonikaš, ki nam s svojim igranjem popestri skupno druženje. 1. avgusta 2013 smo se odpravili na izlet na Roglo in Pesek in tako ponudili uporabnikom tudi obisk naših hribov. Naša druženja potekajo tudi v duhu igranja družabnih iger in kart. Ob tem pa se veliko pogovarjamo in seveda nasmejimo. Smeh je pol zdravja in mi se tega reka držimo.


   Izlet na Roglo

Ob koncu bi se radi zahvalili tudi našim donatorjem, in sicer pekarni Lovrenc na Pohorju (Lonipek s.p.), Mesariji Javornik Lovrenc na Pohorju, Slaščičarni Ruše (Caffe Picanto s.p.) ter Mini marketu Vesna Ruše, ki poskrbijo, da se lahko na srečanjih okrepčamo s hrano in pijačo.

Vse dodatne informacije o Medgeneracijskem dnevnem centru Lovrenc na Pohorju lahko dobite na spletni strani Društva Zavetje  - drustvozavetje.org. ali v pisarni Društva Zavetje na Trgu vstaje 3 v Rušah, tel.: 026730508, pri koordinatorici Sabini Šmon ali predsednici Ireni Kukovec Stajan (031 764 169).